Kommunföresläsningar 2017-2018

Post- och telestyrelsen erbjuder alla kommuner utbildning i bredband. Utbildningen sker på länsnivå under hösten 2017 och år 2018.

Utbildningsinsatsen är en del av PTS arbete med att främja bredbandsutbyggnad i hela landet. Detaljerad information om utbildningen finns längre ner på sidan, i filen ”Erbjudande om kommunutbildning”.

För att alla ska få samma information kommer vi att förmedla allmän information via denna sida. Här kommer vi också att publicera de presentationer som vi visat för varje utbildningstillfälle.

Nedan är svar på några av de allmänna frågor som kommit till oss:

  • PTS började med utbildning under oktober månad 2017 och kommer fortsätta under 2018, så länge det finns behov.
  • PTS erbjuder en grundutbildning om cirka 4 timmar som har ett fastställt upplägg.
  • PTS erbjuder också möjlighet till fördjupningspass. Här kan ni komma med egna önskemål och vi ska göra vårt bästa för att erbjuda det ni önskar förutsatt att det faller inom PTS område. Vi har två färdiga fördjupningsområden som vi kan erbjuda och som vi upplevt att det finns ett intresse av:
    • Fördjupning i Utbyggnadslagen
    • Fördjupning i hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra

Presentationsbilder:


Mer information