Nyheten publicerades 2024-06-05 Internet och telefoni, Radio

PTS bjuder in till auktion i 1800 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i delar av 1800 MHz-bandet. Nu bjuder myndigheten in till auktionen som är planerad att inledas i november 2025.

Tilldelningen avser nationella blocktillstånd i de delar av 1800 MHz-bandet där de nuvarande tillstånden går ut 2027.

Nu publicerar PTS Allmän inbjudan del 1.

Auktion i slutet av 2025

Enligt Allmän inbjudan del 1 kommer auktionen att inledas i november 2025. Sista datum för att ansöka om tillstånd är den 30 september 2024.

Inbjudan innehåller information om bland annat process och ansökan, skydd av Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare och PTS samråd av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Allmän inbjudan del 2 i början av 2025

Under kvartal ett 2025 kommer PTS samråda Allmän inbjudan del 2. Detta dokument kommer att innehålla auktionsregler och villkor som tillstånden att använda radiosändare kommer att förenas med.

PTS beslut och Allmän inbjudan del 1 samt PTS bemötande av inkomna synpunkter efter samråd

Kontakta oss

PTS presstjänst, 08-678 55 55