Nyheten publicerades 2024-05-06 Post

PTS samlar in information från paketleverantörer

Nu genomför Post- och telestyrelsen (PTS) en insamling av information från paketleverantörer. Den information PTS samlar in kommer användas på olika sätt.

Enligt EU:s paketförordning ska företag som tillhandahåller paketleveranstjänster (alltså paketleverantörer) varje år ge PTS information om verksamheten.

Informationsinsamling

Nu genomför PTS årets informationsinsamling.

PTS inhämtar i juni varje år paketstatistik från företag verksamma på den svenska paketmarknaden. Insamlingen är obligatorisk och utförs via en webbenkät. Det innebär att anmälda paketleverantörer kommer att få en inbjudan via e-post att delta i undersökningen, som pågår under maj månad.

Så används informationen

Syftet med insamlingen är att öka kunskapen om och möjliggöra en bättre tillsyn av paketmarknaden. Detta ska i sin tur främja en välfungerande marknad för gränsöverskridande paketleveranstjänster.

PTS kommer även använda informationen i sin marknadsanalys, som publiceras i september. Informationen kan kommas att användas som underlag i bedömningen om det finns ett fortsatt behov att utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten även på paketområdet.

PTS kommer att skicka uppgifterna till EU-kommissionen. Kommissionen kan komma att använda dessa uppgifter för EU:s statistikändamål och publicera dem inom ramen för EU:s postala statistik.

Kontakta oss

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Faktaruta

EU:s paketförordning innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar och/eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Lagen innebär bland annat att samtliga företag som utför paketleveranstjänster (tillhandahållare av paketleveranstjänster) i Sverige ska anmäla sig till PTS.