Nyheten publicerades 2024-07-03 Internet och telefoni

PTS tar fram en ny kalkylmodell

Modellen ska kunna användas för prisreglering av tillträde till fibernät.

Modellen ska kunna beräkna kostnadsorienterade tillträdespriser och ge underlag för att kunna bedöma rättvisa och skäliga tillträdespriser, i första hand på marknaden för lokalt tillträde till fibernät (marknad 1).

Enligt PTS pågående analys av marknad 1 utgör varje nätägares fiberaccessnät som ansluter villor en egen relevant marknad. PTS utreder nu vilka nätägare som ska anses ha betydande marknadsinflytande (SMP) och vilka eventuella prisskyldigheter dessa nätägare bör åläggas. Eftersom den befintliga kalkylmodellen från 2018 baseras på en nationell marknad för kopparnät är den inte relevant att använda för en potentiell framtida prisreglering.

PTS bedömer att en ny kalkylmodell behövs oavsett hur en potentiell framtida prisreglering för marknad 1 kommer att se ut. Även om PTS inte beslutar om prisskyldigheter är det viktigt att vi har god kunskap om fibernätkostnader och ett verktyg som gör det möjligt att snabbt bedriva tillsyn och ingripa om ett behov skulle uppstå.

Samråd med marknaden under våren 2025

PTS har upphandlat konsultstöd från WIK Consult GmbH för utvecklingen av kalkylmodellen. Det är dock PTS som beslutar om modellens utformning, funktion och andra viktiga avvägningar.

Arbetet med att ta fram en kalkylmodell omfattar ingen analys av marknadsavgränsning, bedömning av operatörers marknadsmakt eller behov av prisreglering.

Det första samrådet med marknaden planeras till våren 2025.

Mer information

Vid frågor om den nya kalkylmodellen hänvisar vi i första hand till kommande samråd eller till uppdragsledaren Natasha Hillenius (natasha.hillenius@pts.se).

Vid frågor om arbetet med marknadsavgränsning, SMP-bedömning och skyldigheter, kontakta projektledare Emma Nörler Trautmann (emma.norlertrautmann@pts.se).

Läs mer om pågående arbete med reglering av lokalt tillträde till fibernät: 

Pågående arbete