Nyheten publicerades 2024-06-28 Internet och telefoni

Samråd av rapport om avkastning på telekomoperatörers investeringar

PTS bjuder in till samråd av ett utkast till rapporten ”Telecommunication operators and the yield on investments”. Lämna synpunkter senast den 2 september.

I utkastet till rapport analyserar PTS bland annat avkastning på investeringar för telekomoperatörer i Sverige, Europa, Nordamerika och resten av världen.

Syftet med analysen är att kunna användas som faktaunderlag för en eventuell kommande översyn av EU-regelverket för elektronisk kommunikation.

PTS bjuder nu in till synpunkter på utkastet. Lämna dina synpunkter till Pontus Mattsson senast den 2 september 2024 på mejladress pontus.mattsson@pts.se.

Draft version: Telecommunication operators and the yield on investments

Observera att rapportutkastet är på engelska med en svensk sammanfattning. Vi planerar att översätta den slutliga rapporten till svenska. 

Mer information

Ylva Mälarstig, enhetschef enheten för ekonomisk analys, 08-678 58 55

PTS presstjänst, 08-678 55 55