Post- och telestyrelsen följer händelseutvecklingen kopplat till coronaviruset (covid-19)

Läs mer på vår informationssida

Nyheter

Nyheter -

Citymail lyckades med omställning till lokal sortering

Under 2019 genomförde Citymail ett lyckat återinförande av lokal sortering av brev på ett antal utdelningskontor. Det bedömer PTS efter tillsyn.

3 april 2020


Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

2 april 2020


PTS redovisar effekterna av tre alternativ för undantag från lokaliseringsprincipen

PTS har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

31 mars 2020


PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

PTS bjuder in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd.

31 mars 2020


Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

27 mars 2020

PTS kartläggning av mobiltelefoni och bredband i Sverige.


Dokument -

PTSFS 2020:2 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

3 april 2020


Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret - dnr: 19-9180

Bevakningsansvariga myndigheter har fått regeringsuppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret.

2 april 2020


Analys av undantag från lokaliseringsprincipen PTS-ER-2020:17

31 mars 2020


PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 PTS-ER-2020:15

En årlig geografisk kartläggning av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2020

Kartläggning av tillgången till bredband och mobiltäckning i Sverige.


Remiss av PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Sista svarsdatum för remissen är 22 april 2020.

25 mars 2020