Allmänt om 5G

Allmänt om 5G

Allmänt om 5G

Vad är 5G? På kort och lång sikt?

På kort sikt innebär 5G högre kapacitet och hastigheter. På längre sikt innebär 5G även stöd för kortare fördröjning, garanterad leverans av data och stöd för många fler enheter per km2. 5G-näten kommer emellertid inte att ha samma egenskaper överallt.

På kort sikt kan 5G komma att möta ett ökat behov av kapacitet i mobilnäten och förbättrat mobilt bredband. Alltså möjliggöra högre kapacitet och högre datahastigheter för de mobila bredbandstjänster som vi redan använder i dagens 4G-nät. Det kan också bli ytterligare lokala försök med nya tjänster, inom områden som automation av tillverkning och stöd till autonoma fordon.

 

På lite längre sikt kan det komma fler förbättringar, exempelvis kortare fördröjning i nätet, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid och bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.

 

Men det är inte troligt att hela mobilnätet kommer att ha samma egenskaper. Man kan till exempel tänka sig ett lokalt nät som kan garantera säker överföring på garanterad tid med hög kapacitet för automation inne i en fabrik medan det publika 5G-nätet utomhus i samma område inte har samma egenskaper när det gäller kapacitet och möjlighet att garantera kort fördröjning.

Vad är 5G? På kort och lång sikt?

På kort sikt innebär 5G högre kapacitet och hastigheter. På längre sikt innebär 5G även stöd för kortare fördröjning, garanterad leverans av data och stöd för många fler enheter per km2. 5G-näten kommer emellertid inte att ha samma egenskaper överallt.

På kort sikt kan 5G komma att möta ett ökat behov av kapacitet i mobilnäten och förbättrat mobilt bredband. Alltså möjliggöra högre kapacitet och högre datahastigheter för de mobila bredbandstjänster som vi redan använder i dagens 4G-nät. Det kan också bli ytterligare lokala försök med nya tjänster, inom områden som automation av tillverkning och stöd till autonoma fordon.

 

På lite längre sikt kan det komma fler förbättringar, exempelvis kortare fördröjning i nätet, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid och bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.

 

Men det är inte troligt att hela mobilnätet kommer att ha samma egenskaper. Man kan till exempel tänka sig ett lokalt nät som kan garantera säker överföring på garanterad tid med hög kapacitet för automation inne i en fabrik medan det publika 5G-nätet utomhus i samma område inte har samma egenskaper när det gäller kapacitet och möjlighet att garantera kort fördröjning.

Vad är 5G? På kort och lång sikt?

På kort sikt innebär 5G högre kapacitet och hastigheter. På längre sikt innebär 5G även stöd för kortare fördröjning, garanterad leverans av data och stöd för många fler enheter per km2. 5G-näten kommer emellertid inte att ha samma egenskaper överallt.

På kort sikt kan 5G komma att möta ett ökat behov av kapacitet i mobilnäten och förbättrat mobilt bredband. Alltså möjliggöra högre kapacitet och högre datahastigheter för de mobila bredbandstjänster som vi redan använder i dagens 4G-nät. Det kan också bli ytterligare lokala försök med nya tjänster, inom områden som automation av tillverkning och stöd till autonoma fordon.

 

På lite längre sikt kan det komma fler förbättringar, exempelvis kortare fördröjning i nätet, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid och bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.

 

Men det är inte troligt att hela mobilnätet kommer att ha samma egenskaper. Man kan till exempel tänka sig ett lokalt nät som kan garantera säker överföring på garanterad tid med hög kapacitet för automation inne i en fabrik medan det publika 5G-nätet utomhus i samma område inte har samma egenskaper när det gäller kapacitet och möjlighet att garantera kort fördröjning.

Vilka hastigheter kommer jag kunna surfa med?

5G kommer under gynnsamma förhållanden att kunna ha maximala hastigheter på över 10 Gbit/s. Den faktiska hastigheten förväntas dock bli avsevärt lägre och variera kraftigt beroende på var man befinner sig.

5G kommer att möjliggöra maximala nedladdningshastigheter på över 10 Gbit/s, svarstider på 1 millisekund, möjlighet att uppnå garanterad leverans av data med förutbestämd fördröjning och stöd för minst 1 miljon enheter per km2.

 

Hastigheter på 10 Gbit/s kommer dock inte att uppnås så fort ett nät har uppgraderats till 5G i ett område. Vilka hastigheter som uppnås beror bl.a. på vilka frekvensband operatören använder och hur många nya master som byggs.

 

En uppgradering av näten i hela Sverige till högsta möjliga nivå är inte sannolik i nuläget. Det skulle kräva tusentals nya master och mångmiljardinvesteringar. Det är därför troligt att den normala hastigheten på de flesta ställen kommer att vara avsevärt lägre. Operatörerna kan välja att i första hand uppgradera sin befintliga infrastruktur med 5G-utrustning. Detta skulle utanför tätorter leda till att kapacitet och hastighet kommer att vara relativt nära den som man har idag i 4G-nätet. Medan det i tätorter ändå skulle ge ett avsevärt lyft för kapacitet och hastighet.

Vad är skillnaden mot 4G?

På kort sikt är skillnaden att 5G på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet. På längre sikt innebär 5G stöd för kortare fördröjning och garanterad leverans av data.

På kort sikt kommer skillnaden framförallt att vara att den nya tekniken på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet till mobila bredbandskunder. 

 

På lite längre sikt kan det bli ytterligare förbättringar i 5G-näten, exempelvis kortare fördröjning och bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.      

Vilka hastigheter kommer jag kunna surfa med?

5G kommer under gynnsamma förhållanden att kunna ha maximala hastigheter på över 10 Gbit/s. Den faktiska hastigheten förväntas dock bli avsevärt lägre och variera kraftigt beroende på var man befinner sig.

5G kommer att möjliggöra maximala nedladdningshastigheter på över 10 Gbit/s, svarstider på 1 millisekund, möjlighet att uppnå garanterad leverans av data med förutbestämd fördröjning och stöd för minst 1 miljon enheter per km2.

 

Hastigheter på 10 Gbit/s kommer dock inte att uppnås så fort ett nät har uppgraderats till 5G i ett område. Vilka hastigheter som uppnås beror bl.a. på vilka frekvensband operatören använder och hur många nya master som byggs.

 

En uppgradering av näten i hela Sverige till högsta möjliga nivå är inte sannolik i nuläget. Det skulle kräva tusentals nya master och mångmiljardinvesteringar. Det är därför troligt att den normala hastigheten på de flesta ställen kommer att vara avsevärt lägre. Operatörerna kan välja att i första hand uppgradera sin befintliga infrastruktur med 5G-utrustning. Detta skulle utanför tätorter leda till att kapacitet och hastighet kommer att vara relativt nära den som man har idag i 4G-nätet. Medan det i tätorter ändå skulle ge ett avsevärt lyft för kapacitet och hastighet.

Vad är skillnaden mot 4G?

På kort sikt är skillnaden att 5G på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet. På längre sikt innebär 5G stöd för kortare fördröjning och garanterad leverans av data.

På kort sikt kommer skillnaden framförallt att vara att den nya tekniken på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet till mobila bredbandskunder. 

 

På lite längre sikt kan det bli ytterligare förbättringar i 5G-näten, exempelvis kortare fördröjning och bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.      

Vilka hastigheter kommer jag kunna surfa med?

5G kommer under gynnsamma förhållanden att kunna ha maximala hastigheter på över 10 Gbit/s. Den faktiska hastigheten förväntas dock bli avsevärt lägre och variera kraftigt beroende på var man befinner sig.

5G kommer att möjliggöra maximala nedladdningshastigheter på över 10 Gbit/s, svarstider på 1 millisekund, möjlighet att uppnå garanterad leverans av data med förutbestämd fördröjning och stöd för minst 1 miljon enheter per km2.

 

Hastigheter på 10 Gbit/s kommer dock inte att uppnås så fort ett nät har uppgraderats till 5G i ett område. Vilka hastigheter som uppnås beror bl.a. på vilka frekvensband operatören använder och hur många nya master som byggs.

 

En uppgradering av näten i hela Sverige till högsta möjliga nivå är inte sannolik i nuläget. Det skulle kräva tusentals nya master och mångmiljardinvesteringar. Det är därför troligt att den normala hastigheten på de flesta ställen kommer att vara avsevärt lägre. Operatörerna kan välja att i första hand uppgradera sin befintliga infrastruktur med 5G-utrustning. Detta skulle utanför tätorter leda till att kapacitet och hastighet kommer att vara relativt nära den som man har idag i 4G-nätet. Medan det i tätorter ändå skulle ge ett avsevärt lyft för kapacitet och hastighet.

Vad är skillnaden mot 4G?

På kort sikt är skillnaden att 5G på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet. På längre sikt innebär 5G stöd för kortare fördröjning och garanterad leverans av data.

På kort sikt kommer skillnaden framförallt att vara att den nya tekniken på ett billigare och effektivare sätt kan leverera mer kapacitet och högre datahastighet till mobila bredbandskunder. 

 

På lite längre sikt kan det bli ytterligare förbättringar i 5G-näten, exempelvis kortare fördröjning och bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt och inom angiven tid. Detta kan öppna upp för nya tillämpningar t.ex. automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar.      

När kommer 6G, är det värt att jobba med 5G?

6G kommer troligen att införas framåt år 2030. Fram till dess kommer 5G att vidareutvecklas och möta de behov som finns.

Mobilindustrin har hittills introducerat en ny teknikgeneration eller ett nytt ”G” (generation) ungefär vart tionde år. 6G förväntas därmed nå marknaden framåt år 2030.

 

För tidsperioden 2020-2030 är det 5G som ska ta hand om de nya behov som 4G har svårt att tillgodose. Under denna tioårsperiod kommer 5G kontinuerligt att utvecklas och förbättras, på samma sätt som 4G gjort de senaste tio åren. Troligen kommer även 4G-näten fortsätta att utvecklas och få ny funktionalitet, som gör att de i praktiken blir en integrerad del i de nya 5G-näten.

När kommer 6G, är det värt att jobba med 5G?

6G kommer troligen att införas framåt år 2030. Fram till dess kommer 5G att vidareutvecklas och möta de behov som finns.

Mobilindustrin har hittills introducerat en ny teknikgeneration eller ett nytt ”G” (generation) ungefär vart tionde år. 6G förväntas därmed nå marknaden framåt år 2030.

 

För tidsperioden 2020-2030 är det 5G som ska ta hand om de nya behov som 4G har svårt att tillgodose. Under denna tioårsperiod kommer 5G kontinuerligt att utvecklas och förbättras, på samma sätt som 4G gjort de senaste tio åren. Troligen kommer även 4G-näten fortsätta att utvecklas och få ny funktionalitet, som gör att de i praktiken blir en integrerad del i de nya 5G-näten.

När kommer 6G, är det värt att jobba med 5G?

6G kommer troligen att införas framåt år 2030. Fram till dess kommer 5G att vidareutvecklas och möta de behov som finns.

Mobilindustrin har hittills introducerat en ny teknikgeneration eller ett nytt ”G” (generation) ungefär vart tionde år. 6G förväntas därmed nå marknaden framåt år 2030.

 

För tidsperioden 2020-2030 är det 5G som ska ta hand om de nya behov som 4G har svårt att tillgodose. Under denna tioårsperiod kommer 5G kontinuerligt att utvecklas och förbättras, på samma sätt som 4G gjort de senaste tio åren. Troligen kommer även 4G-näten fortsätta att utvecklas och få ny funktionalitet, som gör att de i praktiken blir en integrerad del i de nya 5G-näten.

Hur kommer mobilnätens yttäckning att förändras?

På sikt kan mobilnätens yttäckning bli bättre än dagens 4G-täckning

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

Mobiloperatörerna kommer över tid sannolikt att uppgradera stora delar av sina 4G-basstationer med 5G. Dessutom kommer täckningskravet i det s.k. i 700 MHz-bandet att bidra med ny mobiltäckning.

 

I samband med att PTS auktionerade ut tillstånd i det för yttäckning lämpliga 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G), ställde myndigheten krav på en av tillståndshavarna att bygga ut ytterligare täckning. Som resultat av denna tilldelning har Telia åtagit sig att bygga ut ny täckning för ett belopp om 300 miljoner kronor. Täckningskravet fokuserar på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter. 

Är 5G farligt (strålning)?

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/5g

Hur kommer mobilnätens yttäckning att förändras?

På sikt kan mobilnätens yttäckning bli bättre än dagens 4G-täckning

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

Mobiloperatörerna kommer över tid sannolikt att uppgradera stora delar av sina 4G-basstationer med 5G. Dessutom kommer täckningskravet i det s.k. i 700 MHz-bandet att bidra med ny mobiltäckning.

 

I samband med att PTS auktionerade ut tillstånd i det för yttäckning lämpliga 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G), ställde myndigheten krav på en av tillståndshavarna att bygga ut ytterligare täckning. Som resultat av denna tilldelning har Telia åtagit sig att bygga ut ny täckning för ett belopp om 300 miljoner kronor. Täckningskravet fokuserar på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter. 

Är 5G farligt (strålning)?

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/5g

Hur kommer mobilnätens yttäckning att förändras?

På sikt kan mobilnätens yttäckning bli bättre än dagens 4G-täckning

På sikt kommer mobilnäten, då även 5G, troligen att kunna erbjuda bättre yttäckning än 4G-näten har idag.

 

Mobiloperatörerna kommer över tid sannolikt att uppgradera stora delar av sina 4G-basstationer med 5G. Dessutom kommer täckningskravet i det s.k. i 700 MHz-bandet att bidra med ny mobiltäckning.

 

I samband med att PTS auktionerade ut tillstånd i det för yttäckning lämpliga 700 MHz-bandet (ett av de frekvensband som kan användas för 5G), ställde myndigheten krav på en av tillståndshavarna att bygga ut ytterligare täckning. Som resultat av denna tilldelning har Telia åtagit sig att bygga ut ny täckning för ett belopp om 300 miljoner kronor. Täckningskravet fokuserar på att förbättra konsumenternas möjlighet att använda mobila tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s), genom att förbättra utomhustäckningen. Täckningskravet kräver dock inte att en viss lösning ska användas, t.ex. 4G eller 5G.

 

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter. 

Är 5G farligt (strålning)?

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/5g

Kommer det vara skillnad på 5G i tätorter och landsbygd?

Det finns en risk att skillnaderna mellan tätort och landsbygd kommer att upplevas som större än i dag.

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter. 

Kommer det vara skillnad på 5G i tätorter och landsbygd?

Det finns en risk att skillnaderna mellan tätort och landsbygd kommer att upplevas som större än i dag.

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter. 

Kommer det vara skillnad på 5G i tätorter och landsbygd?

Det finns en risk att skillnaderna mellan tätort och landsbygd kommer att upplevas som större än i dag.

Även om yttäckningen på sikt troligen kommer att vara lite bättre än den nuvarande 4G-täckningen finns det en risk för att skillnaderna inom och utanför tätorter kommer att upplevas som större än den man idag upplever för 4G-näten. Detta eftersom de högsta hastigheterna av kostnadsskäl sannolikt inte kommer att erbjudas utanför tätorter.