Användningsområden för 5G

Användningsområden för 5G

Användningsområden för 5G

Vad får man för nya tjänster med 5G?

Inledningsvis främst ökad kapacitet och hastighet jämfört med befintliga nät.

I det inledande skedet kommer det troligen att handla om förbättrat mobilt bredband, framförallt i form av ökad kapacitet och ökad hastighet jämfört med de nuvarande 4G-näten. Hur stor förbättringen blir kan dock skilja sig åt mellan olika geografiska områden.

 

På lite sikt förväntas 5G-näten möjliggöra andra tillämpningar med sitt stöd för kortare fördröjning, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt samt bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Exempel på sådana tillämpningar kan vara automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar. Vilka dessa nya tillämpningar blir är idag omöjligt att förutse.

Vad får man för nya tjänster med 5G?

Inledningsvis främst ökad kapacitet och hastighet jämfört med befintliga nät.

I det inledande skedet kommer det troligen att handla om förbättrat mobilt bredband, framförallt i form av ökad kapacitet och ökad hastighet jämfört med de nuvarande 4G-näten. Hur stor förbättringen blir kan dock skilja sig åt mellan olika geografiska områden.

 

På lite sikt förväntas 5G-näten möjliggöra andra tillämpningar med sitt stöd för kortare fördröjning, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt samt bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Exempel på sådana tillämpningar kan vara automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar. Vilka dessa nya tillämpningar blir är idag omöjligt att förutse.

Vad får man för nya tjänster med 5G?

Inledningsvis främst ökad kapacitet och hastighet jämfört med befintliga nät.

I det inledande skedet kommer det troligen att handla om förbättrat mobilt bredband, framförallt i form av ökad kapacitet och ökad hastighet jämfört med de nuvarande 4G-näten. Hur stor förbättringen blir kan dock skilja sig åt mellan olika geografiska områden.

 

På lite sikt förväntas 5G-näten möjliggöra andra tillämpningar med sitt stöd för kortare fördröjning, bättre möjligheter att föra över meddelanden felfritt samt bättre möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning. Exempel på sådana tillämpningar kan vara automation av industrier, fjärrstyrning av fordon/farkoster i form av lastbilar, maskiner och drönare samt helt nya ännu okända tillämpningar. Vilka dessa nya tillämpningar blir är idag omöjligt att förutse.

Kommer olika tjänster, t.ex. självkörande bilar, att fungera om vi inte får 5G?

Ja. Sådant fungerar även över 4G-nät.

Det korta svaret är ja.

 

De flesta tjänster under de kommande åren kommer troligen att designas så att de även kan fungera över 4G-näten. Detta eftersom 4G-näten under ett antal år framöver kommer att stå för den garanterade yttäckningen.

 

Det är inte självklart att 5G-näten kommer att ha samma funktionalitet i hela landet. Det är troligt att kapaciteten och datahastigheten i näten kommer variera i olika geografiska områden. Många av de mer krävande användningar som man ser idag är dessutom lokala, t.ex. 5G-automation av en fabrik eller autonom gruvdrift. I dessa fall kan man bygga 5G-nät lokalt, med de egenskaper som behövs för dessa geografiskt begränsade verksamheter. 

Kommer kommunen att behöva byta ut utrustning t.ex. elev- utrustning och trygghetslarm?

Till största del kommer det inte att behövas. Vad gäller utrustning som använder 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt med en långsiktig plan för migrering till ny teknik.

När det gäller elevers datorer och liknande så är majoriteten av dessa anslutna till internet via WiFi och använder därmed inte mobilnätet. I de fall man har datorer som har inbyggda mobilmodem och SIM-kort så bör dessa under överskådlig tid kunna fortsätta att använda 4G-nätet.

 

När det gäller annan kommunal verksamhet som idag använder modem med 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt att i dialog med den operatör man använder ta fram en långsiktig plan för att migrera sin användning till nyare teknik. Detta är i sig inte en fråga relaterad till 5G-utbyggnaden utan den är snarare relaterad till en framtida avveckling av omoderna tekniker.

Kommer olika tjänster, t.ex. självkörande bilar, att fungera om vi inte får 5G?

Ja. Sådant fungerar även över 4G-nät.

Det korta svaret är ja.

 

De flesta tjänster under de kommande åren kommer troligen att designas så att de även kan fungera över 4G-näten. Detta eftersom 4G-näten under ett antal år framöver kommer att stå för den garanterade yttäckningen.

 

Det är inte självklart att 5G-näten kommer att ha samma funktionalitet i hela landet. Det är troligt att kapaciteten och datahastigheten i näten kommer variera i olika geografiska områden. Många av de mer krävande användningar som man ser idag är dessutom lokala, t.ex. 5G-automation av en fabrik eller autonom gruvdrift. I dessa fall kan man bygga 5G-nät lokalt, med de egenskaper som behövs för dessa geografiskt begränsade verksamheter. 

Kommer kommunen att behöva byta ut utrustning t.ex. elev- utrustning och trygghetslarm?

Till största del kommer det inte att behövas. Vad gäller utrustning som använder 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt med en långsiktig plan för migrering till ny teknik.

När det gäller elevers datorer och liknande så är majoriteten av dessa anslutna till internet via WiFi och använder därmed inte mobilnätet. I de fall man har datorer som har inbyggda mobilmodem och SIM-kort så bör dessa under överskådlig tid kunna fortsätta att använda 4G-nätet.

 

När det gäller annan kommunal verksamhet som idag använder modem med 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt att i dialog med den operatör man använder ta fram en långsiktig plan för att migrera sin användning till nyare teknik. Detta är i sig inte en fråga relaterad till 5G-utbyggnaden utan den är snarare relaterad till en framtida avveckling av omoderna tekniker.

Kommer olika tjänster, t.ex. självkörande bilar, att fungera om vi inte får 5G?

Ja. Sådant fungerar även över 4G-nät.

Det korta svaret är ja.

 

De flesta tjänster under de kommande åren kommer troligen att designas så att de även kan fungera över 4G-näten. Detta eftersom 4G-näten under ett antal år framöver kommer att stå för den garanterade yttäckningen.

 

Det är inte självklart att 5G-näten kommer att ha samma funktionalitet i hela landet. Det är troligt att kapaciteten och datahastigheten i näten kommer variera i olika geografiska områden. Många av de mer krävande användningar som man ser idag är dessutom lokala, t.ex. 5G-automation av en fabrik eller autonom gruvdrift. I dessa fall kan man bygga 5G-nät lokalt, med de egenskaper som behövs för dessa geografiskt begränsade verksamheter. 

Kommer kommunen att behöva byta ut utrustning t.ex. elev- utrustning och trygghetslarm?

Till största del kommer det inte att behövas. Vad gäller utrustning som använder 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt med en långsiktig plan för migrering till ny teknik.

När det gäller elevers datorer och liknande så är majoriteten av dessa anslutna till internet via WiFi och använder därmed inte mobilnätet. I de fall man har datorer som har inbyggda mobilmodem och SIM-kort så bör dessa under överskådlig tid kunna fortsätta att använda 4G-nätet.

 

När det gäller annan kommunal verksamhet som idag använder modem med 2G- eller 3G-uppkoppling kan det vara lämpligt att i dialog med den operatör man använder ta fram en långsiktig plan för att migrera sin användning till nyare teknik. Detta är i sig inte en fråga relaterad till 5G-utbyggnaden utan den är snarare relaterad till en framtida avveckling av omoderna tekniker.

Kommer 5G-näten att ha bättre driftsäkerhet för samhällsviktiga tjänster t.ex. trygghetslarm?

5G är inte automatiskt säkrare än de nuvarande näten.

Driftsäkerheten är främst beroende av hur nätet är uppbyggt och hur det drivs och underhålls. Även om det i kommande 5G-nät kan finnas bättre stöd för t.ex. prioritering av datatrafik och möjligheter att med större säkerhet få data överförd över radioförbindelsen, så kommer inte ett 5G-nät att automatiskt vara driftsäkrare än de nuvarande mobilnäten.

 

Till stor del är det operatörerna som ansvarar för driftsäkerheten i sina nät och tjänster. Det finns i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation krav på att operatörerna ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten når upp till en rimlig nivå av driftsäkerhet. Vilka åtgärder som operatörerna ska vidta för att nå upp till den rimliga nivån specificeras i PTS föreskrifter med krav på driftsäkerhet.

 

Det finns dock inte någon regel som säger att det aldrig får inträffa ett avbrott eller som ställer krav på hur långt ett avbrott får vara. Det inträffar ­­─ och kommer inträffa ─ avbrott. Det behöver användare av elektronisk kommunikation vara beredda på och ta höjd för, i synnerhet om man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster, såsom räddningstjänst eller sjukvård. Man brukar tala om ett användaransvar, där de användare som har ett behov av driftsäkerhet som går utöver den grundläggande, rimliga nivån som lagen och föreskrifterna kräver, själva behöver säkerställa att man t.ex. upphandlar den extra driftsäkerhet som verksamheten är beroende av.

Kommer 5G-näten att ha bättre driftsäkerhet för samhällsviktiga tjänster t.ex. trygghetslarm?

5G är inte automatiskt säkrare än de nuvarande näten.

Driftsäkerheten är främst beroende av hur nätet är uppbyggt och hur det drivs och underhålls. Även om det i kommande 5G-nät kan finnas bättre stöd för t.ex. prioritering av datatrafik och möjligheter att med större säkerhet få data överförd över radioförbindelsen, så kommer inte ett 5G-nät att automatiskt vara driftsäkrare än de nuvarande mobilnäten.

 

Till stor del är det operatörerna som ansvarar för driftsäkerheten i sina nät och tjänster. Det finns i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation krav på att operatörerna ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten når upp till en rimlig nivå av driftsäkerhet. Vilka åtgärder som operatörerna ska vidta för att nå upp till den rimliga nivån specificeras i PTS föreskrifter med krav på driftsäkerhet.

 

Det finns dock inte någon regel som säger att det aldrig får inträffa ett avbrott eller som ställer krav på hur långt ett avbrott får vara. Det inträffar ­­─ och kommer inträffa ─ avbrott. Det behöver användare av elektronisk kommunikation vara beredda på och ta höjd för, i synnerhet om man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster, såsom räddningstjänst eller sjukvård. Man brukar tala om ett användaransvar, där de användare som har ett behov av driftsäkerhet som går utöver den grundläggande, rimliga nivån som lagen och föreskrifterna kräver, själva behöver säkerställa att man t.ex. upphandlar den extra driftsäkerhet som verksamheten är beroende av.

Kommer 5G-näten att ha bättre driftsäkerhet för samhällsviktiga tjänster t.ex. trygghetslarm?

5G är inte automatiskt säkrare än de nuvarande näten.

Driftsäkerheten är främst beroende av hur nätet är uppbyggt och hur det drivs och underhålls. Även om det i kommande 5G-nät kan finnas bättre stöd för t.ex. prioritering av datatrafik och möjligheter att med större säkerhet få data överförd över radioförbindelsen, så kommer inte ett 5G-nät att automatiskt vara driftsäkrare än de nuvarande mobilnäten.

 

Till stor del är det operatörerna som ansvarar för driftsäkerheten i sina nät och tjänster. Det finns i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation krav på att operatörerna ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten når upp till en rimlig nivå av driftsäkerhet. Vilka åtgärder som operatörerna ska vidta för att nå upp till den rimliga nivån specificeras i PTS föreskrifter med krav på driftsäkerhet.

 

Det finns dock inte någon regel som säger att det aldrig får inträffa ett avbrott eller som ställer krav på hur långt ett avbrott får vara. Det inträffar ­­─ och kommer inträffa ─ avbrott. Det behöver användare av elektronisk kommunikation vara beredda på och ta höjd för, i synnerhet om man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster, såsom räddningstjänst eller sjukvård. Man brukar tala om ett användaransvar, där de användare som har ett behov av driftsäkerhet som går utöver den grundläggande, rimliga nivån som lagen och föreskrifterna kräver, själva behöver säkerställa att man t.ex. upphandlar den extra driftsäkerhet som verksamheten är beroende av.

Vad betyder 5G för vår industri?

5G kommer bland annat innebära en ökad uppkoppling av industrin.

5G kan göra vissa tillämpningar snabbare och tillförlitligare, vilket kan ligga till grund för att skapa effektivare processer för företag. 5G förväntas också leda till en ökad uppkoppling av industrin vilket i förlängningen möjliggör en ökad automatisering och robotisering, vilket kan vara viktigt för företagens konkurrenskraft.

 

En del industriföretag ser behov av industrimässig 5G-uppkoppling som kan drivas i egen regi och PTS har därför som inriktning att tilldela lokala radiotillstånd som kan användas för 5G-uppkoppling. Lokala tillstånd kan underlätta för tjänster med krav på hög tillförlitlighet och korta svarstider för lokala behov, bl.a. industritillämpningar.

Vad betyder 5G för kommunal drift och förvaltning?

5G kan ha positiva effekter för bland annat vård och omsorg.

5G kan komma att skapa förbättrade förutsättningar för lösningar med höga krav på tillförlitlighet och korta svarstider. Låg strömförbrukning kan också ge bättre resurshushållning.

 

Nät kan specialanpassas för olika verksamheter. För kommuner/regioner brukar övervakning och styrning av processer, självkörande kollektivtrafik, vård- och omsorg samt vissa medicinska tillämpningar ges som exempel.

Vad betyder 5G för vår industri?

5G kommer bland annat innebära en ökad uppkoppling av industrin.

5G kan göra vissa tillämpningar snabbare och tillförlitligare, vilket kan ligga till grund för att skapa effektivare processer för företag. 5G förväntas också leda till en ökad uppkoppling av industrin vilket i förlängningen möjliggör en ökad automatisering och robotisering, vilket kan vara viktigt för företagens konkurrenskraft.

 

En del industriföretag ser behov av industrimässig 5G-uppkoppling som kan drivas i egen regi och PTS har därför som inriktning att tilldela lokala radiotillstånd som kan användas för 5G-uppkoppling. Lokala tillstånd kan underlätta för tjänster med krav på hög tillförlitlighet och korta svarstider för lokala behov, bl.a. industritillämpningar.

Vad betyder 5G för kommunal drift och förvaltning?

5G kan ha positiva effekter för bland annat vård och omsorg.

5G kan komma att skapa förbättrade förutsättningar för lösningar med höga krav på tillförlitlighet och korta svarstider. Låg strömförbrukning kan också ge bättre resurshushållning.

 

Nät kan specialanpassas för olika verksamheter. För kommuner/regioner brukar övervakning och styrning av processer, självkörande kollektivtrafik, vård- och omsorg samt vissa medicinska tillämpningar ges som exempel.

Vad betyder 5G för vår industri?

5G kommer bland annat innebära en ökad uppkoppling av industrin.

5G kan göra vissa tillämpningar snabbare och tillförlitligare, vilket kan ligga till grund för att skapa effektivare processer för företag. 5G förväntas också leda till en ökad uppkoppling av industrin vilket i förlängningen möjliggör en ökad automatisering och robotisering, vilket kan vara viktigt för företagens konkurrenskraft.

 

En del industriföretag ser behov av industrimässig 5G-uppkoppling som kan drivas i egen regi och PTS har därför som inriktning att tilldela lokala radiotillstånd som kan användas för 5G-uppkoppling. Lokala tillstånd kan underlätta för tjänster med krav på hög tillförlitlighet och korta svarstider för lokala behov, bl.a. industritillämpningar.

Vad betyder 5G för kommunal drift och förvaltning?

5G kan ha positiva effekter för bland annat vård och omsorg.

5G kan komma att skapa förbättrade förutsättningar för lösningar med höga krav på tillförlitlighet och korta svarstider. Låg strömförbrukning kan också ge bättre resurshushållning.

 

Nät kan specialanpassas för olika verksamheter. För kommuner/regioner brukar övervakning och styrning av processer, självkörande kollektivtrafik, vård- och omsorg samt vissa medicinska tillämpningar ges som exempel.

Hur möjliggör 5G effektivisering av vård och omsorg?

5G kan underlätta vid arbete på distans, bland annat inom vård och omsorg.

5G kan komma att erbjuda högre tillförlitlighet, kortare svarstider och högre kapacitet än 4G, vilket därför ─ i de fall uppkoppling inte kan ske via t.ex. fiber ─ kan innebära att vissa avancerade tillämpningar inom diagnostik eller kirurgiska ingrepp i högre utsträckning än idag kan ske på distans. Även förbättrade möjligheter för vård och omsorg i hemmet kan bli fallet.

Hur möjliggör 5G effektivisering av vård och omsorg?

5G kan underlätta vid arbete på distans, bland annat inom vård och omsorg.

5G kan komma att erbjuda högre tillförlitlighet, kortare svarstider och högre kapacitet än 4G, vilket därför ─ i de fall uppkoppling inte kan ske via t.ex. fiber ─ kan innebära att vissa avancerade tillämpningar inom diagnostik eller kirurgiska ingrepp i högre utsträckning än idag kan ske på distans. Även förbättrade möjligheter för vård och omsorg i hemmet kan bli fallet.

Hur möjliggör 5G effektivisering av vård och omsorg?

5G kan underlätta vid arbete på distans, bland annat inom vård och omsorg.

5G kan komma att erbjuda högre tillförlitlighet, kortare svarstider och högre kapacitet än 4G, vilket därför ─ i de fall uppkoppling inte kan ske via t.ex. fiber ─ kan innebära att vissa avancerade tillämpningar inom diagnostik eller kirurgiska ingrepp i högre utsträckning än idag kan ske på distans. Även förbättrade möjligheter för vård och omsorg i hemmet kan bli fallet.

Vad kommer 5G att kosta för kommunen? Behöver vi budgetera för det?

Det vet vi inte nu.

Idag vet vi inte vilka tjänster som kommer att erbjudas i 5G-näten eller hur affärsmodellerna kommer att se ut. Taxorna för tjänster i 5G-näten kommer sannolikt att variera beroende på vilka krav kunden ställer, precis som idag.

5G kommer dock att erbjuda ökade möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning än tidigare generationers mobilnät.

 

Eftersom kommuner och kommunala bolag i dagsläget inte bygger egna mobilnät kommer kommunen i de flesta fall inte att investera i utbyggnad av 5G-nät. Undantag kan vara om kommuner bedriver specifik verksamhet som man bedömer kommer att kräva 5G eller om man upphandlar nät utifrån kommunens behov.

 

Kommunen kan i sin planering också behöva tänka på att utrymme ovan, på och under mark kanske måste avsättas för 5G-utrustning, fiber som ansluter denna samt el.

Vad kommer 5G att kosta för kommunen? Behöver vi budgetera för det?

Det vet vi inte nu.

Idag vet vi inte vilka tjänster som kommer att erbjudas i 5G-näten eller hur affärsmodellerna kommer att se ut. Taxorna för tjänster i 5G-näten kommer sannolikt att variera beroende på vilka krav kunden ställer, precis som idag.

5G kommer dock att erbjuda ökade möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning än tidigare generationers mobilnät.

 

Eftersom kommuner och kommunala bolag i dagsläget inte bygger egna mobilnät kommer kommunen i de flesta fall inte att investera i utbyggnad av 5G-nät. Undantag kan vara om kommuner bedriver specifik verksamhet som man bedömer kommer att kräva 5G eller om man upphandlar nät utifrån kommunens behov.

 

Kommunen kan i sin planering också behöva tänka på att utrymme ovan, på och under mark kanske måste avsättas för 5G-utrustning, fiber som ansluter denna samt el.

Vad kommer 5G att kosta för kommunen? Behöver vi budgetera för det?

Det vet vi inte nu.

Idag vet vi inte vilka tjänster som kommer att erbjudas i 5G-näten eller hur affärsmodellerna kommer att se ut. Taxorna för tjänster i 5G-näten kommer sannolikt att variera beroende på vilka krav kunden ställer, precis som idag.

5G kommer dock att erbjuda ökade möjligheter att anpassa tjänsterna för respektive kund och tillämpning än tidigare generationers mobilnät.

 

Eftersom kommuner och kommunala bolag i dagsläget inte bygger egna mobilnät kommer kommunen i de flesta fall inte att investera i utbyggnad av 5G-nät. Undantag kan vara om kommuner bedriver specifik verksamhet som man bedömer kommer att kräva 5G eller om man upphandlar nät utifrån kommunens behov.

 

Kommunen kan i sin planering också behöva tänka på att utrymme ovan, på och under mark kanske måste avsättas för 5G-utrustning, fiber som ansluter denna samt el.