Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Inkluderande julkalenderspel

PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt. Ett sådant utvecklingsprojekt och samarbete har resulterat i ett inkluderande julkalenderspel.

Projektet "Inkluderande julkalender" initierades och drivs av Högskolan i Skövde i samverkan med Sveriges Radio. Högskolan i Skövde utvecklar och sprider spelet samt forskar kring inkluderande spelutveckling. Sveriges Radio står för själva julkalenderkonceptet som är kopplat till Barnradions julkalender 2017. PTS finansierar utvecklingen av spelet tillsammans med Högskolan i Skövde och Sveriges Radio.

Alla kan använda spelet, men Högskolan i Skövde utgår från personer med syn- eller hörselnedsättning i sin forskning. Högskolan i Skövde har i användartester noterat att exempelvis personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och spelovana personer också uppskattat metodiken mycket pga att det är tydliga instruktioner och att instruktionerna kan fås på olika sätt (ljud, text, tal etc).

Marvinter är namnet på både spelet och Sveriges Radios julkalender 2017. Spelet kan spelas fristående från julkalendern men ger mer upplevelse om man både spelar och lyssnar på radions julkalender.

Spelet går att spela på mobiltelefon eller surfplatta och passar för barn från 7 år och uppåt. Det som särskiljer spelet mot många andra spel är att det går lika bra att spela för de som har nedsatt syn- eller hörselförmåga. Oavsett om man spelar med ljud eller bild eller båda så kan alla dela spelupplevelsen.

 

För mer information om det inkluderande julkalenderspelet Marvinter:

Edith Beckman, presskontakt på Högskolan i Skövde
e-post: edith.beckman@his.se
telefon: 0500-448040

 

För mer information om PTS samarbete med Högskolan i Skövde:

Susanne Severin Tedborn, handläggare på PTS
e-post: susanne.tedborn@pts.se
telefon: 08-678 57 67

PTS presstjänst
telefon: 08-678 55 55