Petra, 26 år, berättar om TM Touch - en app för bildtelefoni

"Jag är döv sedan födseln, precis som mina föräldrar och far- och morföräldrar. Vilket är ganska ovanligt; det är bara 4 procent av alla döva som också har en döv familj. Så min vardag är ganska exakt som alla andras, bara det att i min familj pratar vi teckenspråk med varandra. Det enda som kan vara krångligt är när jag stöter på hinder i samhället, som att kommunikationen med andra inte fungerar.

Men tack vare bildtelefonen och teckenspråkstolkar så har de hindren nästan helt tagits bort. Och när jag började använda TM Touch, som har en mycket bättre bildkvalitet än de program jag använt tidigare, så kändes det som att jag fick 100 procent tillgänglighet. Nu kunde jag ju nå alla!

Jag använder TM Touch som app i min iPad vilket gör mig mobil på riktigt. Jag kan ringa tolkförmedlingstjänsten var jag än befinner mig – vilket jag såklart inte kunde när jag bara hade en stationär bildtelefon. Nu känner jag mig tryggare när jag är ute för jag vet att jag kan ha appen till hjälp om något skulle brista, om jag behöver ringa akuten eller om jag behöver tolk för att prata med någon.

För övrigt så drömmer jag om bättre hjälpmedel i exempelvis hissar, där den visuella kommunikationen skulle stå i centrum. Och ett bättre "babylarm" – de produkter som finns nu utgår från de hörandes perspektiv och fungerar inte tillräckligt bra för döva."

 

 

För mer information om PTS innovationstävling kontakta
Charlotte Aleman, kommunikationsavdelningen, telefon: 073-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se

 

If you want information in english, please contact
Charlotte Aleman, Communications Manager, telephone: +46 8 678 56 93, e-mail: charlotte.aleman@pts.se