Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Den 13 februari 2018 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) att utlysa sin femtonde innovationstävling med temat ”Konverserande gränssnitt för alla”. Sista ansökningsdag är 27 mars 2018. Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Antalet vinnande projekt beror på kvaliteten på inkomna ansökningar.

Målet med den här innovationstävlingen är att finansiera utvecklingen av tillgängliga talteknologilösningar som kan nyttjas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. PTS har tidigare haft ett regeringsuppdrag om att främja utveckling av talbaserade tjänster i Sverige. Då identifierades att det svenska språket är förhållandevis litet och inte alltid högt prioriterat av internationella aktörer inom talteknologi. Med denna innovationstävling vill PTS därmed främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes. Utveckling och innovation inom detta teknikområde kan vara till stor nytta för många grupper, oavsett vilken funktionsförmåga de har.

Projektförslagen ska rymmas inom PTS område elektronisk kommunikation och elektroniska kommunikationstjänster och vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster. Elektroniska kommunikationstjänster är tjänster som medger kommunikation i kommunikationsnät över vilka överföringen av signaler sker. Exempel på sådana kommunikationstjänster är appar i smarta telefoner eller en chatt-funktion på internet, men det kan också vara en så kallad e-tjänst där man kan utföra ärenden på en webbsida. Det är själva tjänsten som möjliggör kommunikation som PTS har möjlighet att finansiera – om merparten av projektet går ut på att ta fram innehåll till tjänsten eller hårdvara (utrustning) som krävs för att nyttja tjänsten faller det utanför PTS område.

PTS är särskilt intresserad av lösningar som utvecklas enligt konceptet ”universell design”, vilket är riktlinjer för hur produkter och tjänster kan utvecklas för att så många som möjligt ska kunna nyttja dem. 

Inför arbetet med bl.a. temasättning och ramar för innovationstävlingen för PTS en dialog med marknadens aktörer för att dels få en tydligare bild av hur marknaden ser ut och vilka olika delområden som upplevs mest relevanta samt för att få en förståelse över vilka ekonomiska ramar som är tillämpliga för utlysningen. Dessutom genomförs användarråd för att säkerställa relevans för målgruppen. Slutgiltiga delområden som tävlingen kommer att fokusera på presenteras vid utlysningen av tävlingen.

För mer information:
Telefon: 08-678 55 52
e-post: innovation@pts.se

Den 13 februari 2018 avser Post- och telestyrelsens (PTS) utlysa en innovationstävling med temat ”Konverserande gränssnitt för alla”. Sista ansökningsdag är 27 mars 2018. Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Antalet vinnande projekt beror på kvalitén av inkomna ansökningar.
Målet med innovationstävlingen är att finansiera utvecklingen av tillgängliga talteknologilösningar som kan nyttjas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. PTS har i ett tidigare regeringsuppdrag om att främja utveckling av talbaserade tjänster i Sverige identifierat att svenska språket är förhållandevis litet och inte alltid högt prioriterat av internationella aktörer inom talteknologi. Med denna innovationstävling vill PTS därmed främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes. Utveckling och innovation inom detta teknikområde kan vara till stor nytta för många grupper, bland annat personer med funktionsnedsättning.
Projektförslagen ska vara inom PTS område elektronisk kommunikation och elektroniska kommunikationstjänster och inriktade mot att ta fram färdiga tjänster. Elektroniska kommunikationstjänster är tjänster som medger kommunikation i kommunikationsnät över vilka överföringen av signaler sker. Exempel på sådana kommunikationstjänster är en app i en smartphone eller en chatt-funktion på internet, men det kan också vara en s.k. e-tjänst där man kan utföra ärenden på en webbsida. Det är själva tjänsten som medger kommunikation som PTS har möjlighet att finansiera – om merparten av projektet går ut på att ta fram innehåll till tjänsten eller hårdvara (utrustning) som krävs för att nyttja tjänsten faller det utanför PTS område.
PTS är särskilt intresserad av lösningar som utvecklas enligt konceptet ”universell design”, vilket är riktlinjer för hur produkter och tjänster kan utvecklas för att så många som möjligt ska kunna nyttja dem. 
Inför arbetet med bl.a. temasättning och ramar för innovationstävlingen för PTS en dialog med marknadens aktörer för att dels få en tydligare bild av hur marknaden ser ut och vilka olika temaområden som upplevs relevanta och dels få en förståelse över vilka ekonomiska ramar som är tillämpliga för utlysningen. Dessutom genomförs användarråd för att säkerställa relevans för målgruppen. Slutgiltiga temaområden presenteras vid utlysningen av tävlingen.