Användbara medietjänster

Tävlingen avslutades 2013-05-09.

PTS har utsett sju vinnare i tävlingen "Användbara medietjänster" som tilldelas en sammanlagd finansierng på drygt 9 miljoner kronor. Projekten ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor kan använda medietjänster.

PTS sökte i denna tävling projektförslag som på it-lösningar som gör att fler människor kan ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar via internet.

Mer om tävlingens tema Användbara medietjänster

 

7 vinnare

Br. Ström 
BR. Ström ska skapa en molntjänst, Syntolkcentralen, där det blir enkelt att ta del av tv-program med syntolkning. Kanalbolagen kan beställa syntolkning av program via tjänsten. SyntolkCentralens målgrupp är 
i första hand personer med synnedsättning men även personer med kognitiv funktionsnedsättning kan ha nytta av tjänsten.

Kontaktperson: Markus Ström, 070-497 39 71
markus.strom@alternativtelefoni.se

Darub
Darub ska utveckla en tjänst som gör dagstidningar tillgängliga på surfplatta. Tjänsten är utformad på att sätt så att det är lätt att få en överblick av innehållet och det är möjligt att lyssna på texten istället för att läsa den själv. Målgruppen är personer med lässvårigheter.

Kontaktperson: Urban Liljedahl, 0911-74558
urban@darub.se

Digilär
Digilär ska utveckla digitala läromedel, för högstadiet och gymnasiet, som är anpassat utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Målgrupp är personer med med lässvårigheter, koncentrationssvårigheter och dyskalkeli. Digilär får också ett särskilt utnämnande för att projektet bäst lever upp till konceptet Design för alla i denna tävling.

Kontaktperson: Stellan Wigh, 070-338 29 22
stellan@digilar.se

Europeiskt Teckenspråks Center
Europeiskt Teckenspråks Center skapar tjänsten T3 som gör det lättare för teckenspråkiga att ta del av digitala böcker och tidningar. Tjänsten läser text och omvandlar det till tecken. 

Kontaktperson: Dennis Lennartsson, 070 625 43 43
dennis.lennartsson@signlanguage.eu

LOTS Design
LOTS Design skapar Tillgänglighetsappen.se som riktas till medieutvecklare. Målet är att öka kunskapen om vad som stödjer tillgänglighet, så att människor med olika funktionsnedsättningar kan konsumera video och tv-tjänster via internet.

Kontaktperson: Sara Ljungblad, 0737 33 48 93
sara@lotsdesign.se

Thor Ghai
Tor Ghai utvecklar skärmläsaren TorTalk. Användaren kan välja vilken text, i digitala böcker och tidningar, som ska bli uppläst via talsyntes. Målgruppen är personer med lässvårigheter, nedsatt synförmåga och ofullständiga språkkunskaper.

Kontaktperson: Tor Ghai, 070 964 53 26
tor.ghai@gmail.com

Veridict
Veridict skapar en mobilapp som kan användas för att komma åt webbaserade radiosändningar och podradio med hjälp av talstyrning. Lyssnaren använder sin egen röst. Målgruppen är i första hand personer med synnedsättning eller nedsatt motorik. Men även personer med lässvårigheter, eller med kognitiva funktionsnedsättningar, kan ha nytta av appen.

Kontaktperson: Alexander Seward, 0709-108 020
alexander.seward@veridict.com

Mer information

Mer information återfinns här: www.pts.se/innovation.

För frågor skicka e-post till innovation@pts.se

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderspolitiken förverkligas. Myndigheten upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. PTS arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter.