Arbete och utbildning

Tävlingen avslutades 2010-10-01.

Under 2010 genomförde PTS en innovationstävling med temat "Arbete och utbildning". På den här sidan finns information om temat och länkar till de it-lösningar som skapats genom tävlingen.

I oktober 2010 beslutade PTS vilka projekt som har vunnit PTS innovationstävling. De elva vinnarna får finansiering från PTS för att genomföra sina projekt.

2010-05-10: Pressmeddelande

Här finns mer information om PTS innovationstävling på temat "Arbete och utbildning".

Vinnare

Klicka på namnet för att läsa mer.

Schola Comai

Comai AB har utvecklat en mobilapplikation, Schola Comai, som är skapad för skolelever med kognitiva funktionsnedsättningar. Med appen, som innehåller bland annat schema och minnesstöd, kan eleverna nå och påverka sitt skolarbete oavsett tid och rum.

Läs Comais slutrapport  och faktablad om Schola Comai.

Kontaktperson: Anna-Karin Bergius, 0498-41 09 95, 
anna-karin.bergius@comai.se

T-Meeting för arbete och utbildning

Europea har skapat en produkt för videokommunikation som kan användas vid bland annat utbildningar, möten och arbetsintervjuer på distans.  

Läs slutrapporten för T-meeting för arbete och utbildning och faktablad.

Kontaktperson: Faruk Tairi, 0701-44 33 77,  mail@tmeeting.se

Kommunikationshjälpmedel i samverkan

FUB i Kalmar Län har skapat en kommunikationsplattform för döva och personer med läs- skriv- och talsvårigheter.

Läs slutrapporten för Ett rikt liv med modern teknik och ta del av kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Marianne Lodin Johansson
lodin.johansson@privat.utfors.se

Handy Blue

Motion Control har utvecklat Handy Blue som är ett hjälpmedel för omgivningskontroll och kommunikation. Handy Blue placeras på rullstolen och användaren kan själv styra apparater och utrustning i hemmet, på jobbet eller i skolan.

Läs slutrapporten för Handy Blue och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Christer Gerdtman, 070-770 21 75, christer.gerdtman@motioncontrol.se 

Ledsagningsportalen

Samtrafiken har utvecklat en tjänst för beställning och planering av ledsagning. Via en webbplats, Ledsagningsportalen, är det möjligt att boka ledsagning för såväl tåg, buss, båt och kombinerande resor.  

Läs Samtrafikens slutrapport och faktablad om projektet.

Kontaktperson: Laila Berkhahn, 0707623324

Friendly Reader

Santa Anna IT Research Insititute har utvecklat tjänsten Friendly Reader som underlättar läsning av längre textdokument. Det är ett interaktivt verktyg för att skapa sammanfattningar, få texter upplästa samt få synonymer för svåra ord.

Läs slutrapporten för Friendly Reader och ta del av information i ett faktablad.

Kontaktperson: Sture Hägglund, 013-28 14 31, sture.hagglund@santaanna.se

InClouding

InClouding är en multifunktionell lär och kommunikationsplattform för studerande skapad av Sweden Assistive Solutions. Det är en flexibel och dynamisk digital lärmiljö med inbyggda stödfunktioner.

Läs slutrapporten för InClouding och ta del av kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Bo Hamberg, 08-562 42 585, bo.hamberg@assistive.se

Education for all

Med teckentolkning i ett virtuellt klassrum kan döva och hörselskadade få språkstöd vid studier på distans. Symmetri Konsult har utvecklat tjänsten Webbtolken.

Läs slutrapporten för Education for all och ett faktablad om tjänsten.

Kontaktperson: Ulf Winroth, 0171-769 033, ulf.winroth@symmetri.se

Symbolstöd till rapportsystem

M_Solution har skapat ett system för att koppla symbol/pictogramstödda påminnelse- och kommunikationsverktyg till befintliga affärssystem. Genom att antingen använda ett direkt webbgränssnitt i systemet eller det specialanpassade verktygets gränssnitt kan man anpassa kommunikationen i affärssystemet individuellt, så att ”rätt” gränssnitt kommer till ”rätt” användare.

Läs slutrapporten för Symbolstöd till rapportsystem och ett faktablad om systemet.

Kontaktperson: Per Jameson, tfn. 0708-392180 per@jameson.se

Vomote

Veridict AB har utvecklat ett röstbaserat hjälpmedel, Vomote, som kan anslutas till datorer. Lösningen innebär att en PC kan kontrolleras helt, eller delvis, med talet.

Läs om Vomote i ett faktablad.

Kontaktperson: Alexander Seward, 08-21 44 10, 0709-10 80 20,info@veridict.comwww.veridict.com.

Audio Publisher

Voice Professional har utvecklat ett program, Audio Publisher, som kan omvandla dokument i pdf-format till format som kan läsas upp med talsyntes.

Läs slutrapporten för Audio Publisher och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Fia Hammarström, 0708-24 07 07, fia@voice.se