Bäst i branschen

Tävlingen avslutades 2016-06-15.

PTS tror att det finns stora möjligheter att markant öka tillgängligheten på webbplatser med rätt fokus på webbplatsens syfte och behoven hos hela spektrat av användare. Än finns det inte många exempel på detta och fältet ligger öppet att bli bland de bästa. Därför fick PTS trettonde innovationstävling temat "Bäst i branschen".

Vilka vann?

Till den här innovationstävlingen inkom det 51 bidrag som i slutänden ledde till tretton vinnare. Läs mer om vilka vinnarna var i PTS pressmeddelande om vinnarna.

 

Vad sökte vi?

PTS ville få fram fram lösningar som leder till tillgängliga och tilltalande webbplatser i teknisk framkant. Tillgången till information och olika tjänster på nätet har skapat nya möjligheter för många personer att vara mer delaktiga. Samtidigt finns det de som har fått en försvårad vardag av digitaliseringen.

Om informationen eller tjänsten på en webbsida inte görs tillgänglig så har digitaliseringen istället blivit ett hinder för vissa personer. Därför är det viktigt att arbeta med tillgänglighet och användbarhet så att alla oavsett funktionsförmåga kan använda digitala lösningar.

Syftet med PTS trettonde innovationstävling var att tillgängliggöra webbplatser och förbättra upplevelsen av innehållet. Vi sökte förslag som använder innovativa angreppssätt och metoder för att effektivt uppnå ökad tillgänglighet på webbplatser. Tillvägagångssättet fick också gärna vara ett bra exempel för andra på hur man kan uppnå tillgänglighet.

 

Pengar, kurser, stöd och experthjälp ingår i vinsten

Varje vinnande projekt i PTS innovationstävling har möjlighet att få upp till 1 700 000 kronor och flera projekt kan vinna i samma tävling. Förutom finansiering erbjuder PTS även kurser i affärsmodellering och lansering. Varje vinnare har dessutom en kontaktperson på PTS som är insatt och engagerad i att hjälpa projektet framåt.

 

Vilka kunde söka?

Ansökningar var välkomna från både privata företag och offentliga organisationer som myndigheter, landsting, länsstyrelser och kommuner. Förslag på passande verksamheter var de som:

  • erbjuder utbildning på distans
  • säljer tjänster eller produkter via nätet
  • vill informera eller hantera ärenden via nätet
  • tillhandahåller verktyg för att mäta och undersöka tillgängligheten på webbplatser och webbtjänster.
  • tillhandahåller verktyg eller andra lösningar för att förbättra tillgängligheten på webbplatser.

 

Kriterier och information

Vi sökte lösningar som kan underlätta för alla, oavsett funktionsförmåga, men lösningarna ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning. Detta kan göras genom att utveckla nya lösningar eller förbättra befintliga så att de blir tydligare, enklare, mer tillgängliga och förbättrar upplevelsen på webbplatsen. Även webblösningar som inkluderar appar kan vara aktuella för denna tävling.

Lösningarna ska också ge en märkbar effekt och nytta för målgrupperna. Ett bra sätt att uppnå tillgänglighet är att utgå ifrån och använda principerna i webbriktlinjerna (www.webbriktlinjer.se/principer), och då särskilt principerna Tillgänglig och Användbar.

För ytterligare kriterier och mer detaljerad information, läs Tävlingsinformation (PDF, öppnas i separat fönster)

 

Utlysning mellan 3 maj och 15 juni 2016

Tävlingen var öppen för ansökningar mellan 3 maj och 15 juni 2016. Efter ansökningsperioden har PTS utvärderat samtliga ansökningar och tillsammans med ett externt expertråd valt ut vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

 

Mer information

e-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för PTS innovationstävling, tel: 08-678 55 52
Press- och kommunikationsansvarig för PTS innovationstävling: Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se