Begriplighet och interaktion

Tävlingen avslutades 2012-12-17.

PTS innovationstävling med temat Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar avslutades 17 december 2012. Nio vinnare tilldelas en finansiering på drygt 10 miljoner kronor.

PTS sökte i denna tävling projektförslag som kan öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning.

Läs mer om tävlingen och temat.

Nio vinnare

ALT
ALT Access and Language Technology skapar ett verktyg och en webbtjänst som kan användas för att författa lättläst text. Målgruppen är personer med lässvårigheter.

Kontaktperson: Sofie Johansson Kokkinakis, 0707-424 776
sofiejk@gmail.com

Centrum för lättläst
Centrum för lättläst skapar en anpassad kommentarsfunktion för artiklar på webben. Alla ska kunna använda funktionen och delta i den digitala samhällsdebatten oberoende av förutsättningar eller plattform.

Kontaktperson: Malin Crona, 070 748 99 39
malin.crona@8sidor.se

Doro AB
Doro utvecklar mobilappar, med förenklat gränssnitt och begränsade funktioner, för användning av Skype och Facebook. Målgrupp är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Kontaktperson: Martin Wenhov
martin.wenhov@doro.com

Essiq AB
Essiq utvecklar ett verktyg, en mobilapp, som ska fungera som guide och stöd för resenärer i kollektivtrafiken. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar, med smartphone, och som åker kollektivt i Göteborg. 

Kontaktperson: Johan Kalin, 070-89 105 45 
johan.kalin@essiq.se

Jonas Enebrand AB
Jonas Enebrand Aktiebolag utvecklar tjänsten eFrid som är ett program för tillgänglighet. Programmet, som innehåller funktioner som exempelvis talsyntes och stor text, startas i datorns webbläsare. Målgrupp är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Kontaktperson: Jonas Enebrand, 070-526 85 67
j.ene@telia.com

KTH CSC
KTH CSC genomför en systematisk kunskapsöversikt om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Studien skall besvara frågan om vilka kognitivt inriktade åtgärder som finns vetenskapligt dokumenterade och vilka effekter de har.

Kontaktperson: Jan Gulliksen, 0730-37 39 30
jangul@kth.se

Strikersoft
Strikersoft skapar lättbegripliga instruktioner, för surfplatta och smartphone, som ökar självständigheten för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Instruktionerna utifrån användarens behov.

Kontaktperson: Fredrik Wångberg, 073-063 23 01
fredrik.wangberg@strikersoft.com

Synaptic
Synaptic skapar ett program, Theo, för surfplatta och dator som kan användas av barn som deltar i en behandlingsmetod för beteendeträning. Träningen blir enklare att genomför med hjälp av programmet. Målgrupp är barn med aspergers syndrom och autism.

Kontaktperson: Lena Larsson Fosstveit, 08-586 193 01
Lena.larsson@synaptic.se

Örebro kommun stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret i Örebro tillgängliggör kommunens natur- och kulturreservat genom att skapa en mobil guidning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Örebro kommun får också ett särskilt utnämnande för att projektet bäst lever upp till konceptet Design för alla i denna tävling.

Kontaktperson: Carolin Hillerdal Ljungqvist, 019-211365
carolina.hillerdal.ljungqvist@orebro.se

 

För mer information 
Om du har frågor kring tävlingen kan du kontakta PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52, e-post: innovation@pts.se