Förenkla för föräldrar

Tävlingen avslutades 2014-12-16.

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett femton vinnare i den tionde omgången av PTS innovationstävling. Den här gången var temat ”Förenkla för föräldrar” och de vinnande projekten får dela på drygt 17,4 miljoner kronor i finansiering.

I denna tävling efterfrågade PTS it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder. Det kan handla om verktyg för att bättre ta del av och kommunicera med olika verksamheter där barnen finns, som t.ex. skola och andra fritidsaktiviteter. Det kan också innebära att bättre kunna kommunicera och uträtta ärenden med offentliga organisationer angående sina barn. Lösningarna kan också vara inriktade mot att underlätta planering av en social gemenskap för barnen.

Syftet med lösningarna är att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.

- Många föräldrar ägnar stor energi åt att få sin vardag att fungera och föräldrar med funktionsnedsättning kan möta särskilda utmaningar. PTS tionde innovationstävling har nu femton vinnare som ska arbeta vidare med projekt som kommer att förenkla vardagen för föräldrar, med eller utan funktionsnedsättning, säger Göran Marby, generaldirektör PTS.

 

Kort presentationsfilm om tävlingen Förenkla för föräldrar.

 

Vinnare från Klagshamn till Sundsvall

Till den tionde innovationstävlingen med temat ”Förenkla för föräldrar” kom det in 34 bidrag. De femton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Aspergercenter, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, Stockholm

Kort presentationsfilm om Aspergercenter

”Hur kan habiliteringens stöd till föräldrar med diagnoser inom AST utvecklas och förbättras med hjälp av internethabilitering?”
Kontaktperson: Gunilla Keith Bodros, 08-123 350 00
gunilla.keith-bodros@sll.se

 

Bayou, Klagshamn

Kort presentationsfilm om Bayou

 Tyra
Kontaktperson: Ove Klintman, 070-952 00 82
ove.klintman@appsbayou.se

 

Certec, Inst för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet, Lund

Kort presentationsfilm om Certec

Skolkontakten – Samlat it-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan
Kontaktperson: Håkan Eftring, 046-222 91 55
hakan.eftring@certec.lth.se

 

DinSkolApp, Södertälje

Kort presentationsfilm om DinSkolApp

DinSkolApp
Kontaktperson: Mattäus Halef, 070-391 78 08
halef@kth.se

 

Funka, Stockholm

Kort presentationsfilm om Funka

Funka för Föräldrar: att göra livspusslet enklare för föräldrar med funktionsnedsättning
Kontaktperson: Anna Kiviletho, 08-555 770 93
anna.kivilehto@funka.com

 

Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg

Kort presentationsfilm om Hushållningssällskapet Väst

Matglad – helt enkelt
Kontaktperson: Margareta Frost-Johansson, 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

 

Invest Rindö, Älta

Kort presentationsfilm om Invest Rindö

Applikation för samkörning av barn och ungdomar till och från aktiviteter - SAMÅK
Kontaktperson: Hagge Rilegård, 070-554 00 01
hagge.rilegard@gmail.com

 

Juristfirman Vide, Göteborg

Kort presentationsfilm om Juristfirman Vide

Komrätt.nu
Kontaktperson: Jennie Elfström, 031-15 99 43
jennie.elfstrom@juristfirmanvide.se

 

Komplementskolan, Stockholm

Kort presentationsfilm om Komplementskolan

Hjälp till läxhjälp
Kontaktperson: Carl Hamilton, 070-522 49 12
carl.hamilton@kompletmentskolan.se

 

Månster Design, Sundsvall

Kort presentationsfilm om Månster Design

Webbkurs om gaming för föräldrar och skola
Kontaktperson: Lisa Sällvin, 072-716 78 30
lisa.sallvin@gmail.com

 

Peppy Pals, Danderyd

Kort presentationsfilm om Peppy Pals

Peppy Parents
Kontaktperson: Rosie Linder, 070-924 22 35
rosie@peppypals.com

 

Soft Solutions Partner, Västerås

Kort presentationsfilm om Soft Solutions Partner

SAFI SpråkAppFörInkludering
Kontaktperson: Ola Törnros, 073-331 10 14
ola@softsolutions-partner.se

 

Sportion Media Group, Örebro

Kort presentationsfilm om Sportion Media Group

”Nu kan alla föräldrar vara delaktiga och känna engageman för barnens idrott”
Kontaktperson: Mikael Blix, 070-628 42 54
mikael.blix@laget.se

 

Usify, Linköping

Kort presentationsfilm om Usify

”Föräldrar med dolda funktionshinder i en värld av Internet of Things”
Kontaktperson: Fabian Segelström, 073-434 47 49
fabian.segelstrom@usify.se

 

Region Örebro Län, Centrum för hjälpmedel, Örebro

Kort presentationsfilm om Region Örebro län

”Tillgänglig information på ett automatiserat sätt”
Kontaktperson: Louise Kjellson, 019-602 42 39
louise.kjellson@regionorebrolan.se

 

90 vinnare på fem år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att arrangera innovationstävlingar två gånger per år. PTS har sedan starten 2010 genomfört nio tävlingar och finansierat 90 projekt med totalt 113 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

 

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

 

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 26 maj 2015

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 26 maj 2015. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Platser bokas kostnadsfritt genom att mejla till innovationsdag@pts.se eller via www.pts.se/innovationsdag.

 

För mer information om innovationstävlingen:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55