Om tävlingens tema Smartare e-handel

PTS elfte innovationstävling handlade om att förbättra e-handeln för alla.

Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 2010 PTS Innovationstävling minst en gång om året. Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling och studier. De projektförslag som PTS utser som vinnare får finansiering på upp till 1,7 miljoner kronor vardera samt en chans att gå kurs i affärsmodellering.

Läs om vilka som blev vinnare i PTS elfte innovationstävling

 

Om temat

PTS elfte innovationstävling hade temat ”Smartare e-handel”. Syftet var att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla.

Möjligheten att handla på internet gör att många som har svårt att ta sig till och från fysiska affärer, eller som av andra anledningar ogärna besöker affärer, kan komma åt ett större utbud av varor och tjänster. Detta kräver dock att e-handelsplatserna fungerar på ett bra sätt för alla, oavsett vilken funktionsförmåga man har.

 

Vad sökte vi?

PTS sökte lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Vi öppnade även upp för tjänster och varor som inte erbjuds idag och trodde att sökande fanns inom exempelvis följande områden:
• företag som utvecklar e-handelsplattformar
• betalningsförmedlare eller banker som vill göra sina e-tjänster mer tillgängliga
• företag som gör lösningar inom signering, autentisering och inloggning som vill öka användbarheten
• tillverkare av terminaler (t.ex. mobiltelefoner och betalterminaler)
• e-handelsplatser som vill säkerställa att alla potentiella köpare har samma möjlighet att handla
• e-handelsplatser som vill hitta nya sätt för sin kundtjänst eller support att kommunicera med kunder

De lösningar som vi sökte kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera förpersoner med någon funktionsnedsättning. PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

För denna tävling var maxbeloppet som kunde sökas 1 700 000 kronor (SEK) per ansökan.

 

För mer information:
PTS 
08-678 55 00
innovation@pts.se