Kultur och fritid

Tävlingen avslutades 2011-05-03.

I maj 2011 utsåg PTS 15 vinnare som fick dela på totalt 18 miljoner kronor. Detta tillkännagavs på Nalen i Stockholm då vinnarna fick motta diplom av PTS generaldirektör Göran Marby.

Läs pressmeddelandet. 

Bakgrund

Här finns mer information om PTS innovationstävling på temat "Kultur och fritid".

15 vinnare

 Klicka på namnet för att läsa mer om respektive projekt.

Uppläsning av textremsor med talsyntes

DART utvecklar ett verktyg där datorn kan läsa upp textremsor från filmer och tv-serier. Verktyget hämtar information från undertextfiler som laddas hem från Internet eller hämtas från en dvd, och läser texten högt via en talsyntes. Målgruppen är personer som har svårigheter att läsa textremsor, till exempel på grund av synnedsättning eller dyslexi.

Läs Darts slutrapport och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Maria Olsson, 031-3420814, 
maria.in.olsson@vgregion.se

Talande textremsa i mobilen

Komp & Assit AB, bolag ägt av Dyslexiförbundet FMLS, har utvecklat en appen Movie Talk som kan spela upp talande textremsa och syntolkning för bio. Målgrupperna är personer med lässvårigheter, synnedsättning och blinda.

Läs slutrapporten om projektet

Kontaktperson: Eva Hedberg, 08-6651705, 
eva.hedberg@dyslexiforbundet.se

Digitalteatern

Frekvens Produktion har skapat Digitalteatern som är en webbportal för filmad teater och scenkonst. Tittaren kan välja att lägga till undertext, teckentolkning och syntolkning till föreställningarna.

Läs Digitalteaterns slutrapport och faktablad om projektet.

Kontaktperson: Göran Carlsson, 070-328 77 88
goran.carlson@frekvens.se

Evenemang för alla

Föreningen för fri kultur och programvara har tagit fram en guide för tillgängliga evenemang. Projektet har samarbetat med organisationer med olika perspektiv på tillgänglighet.    

Läs slutrapporten för Evenemang för alla och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Jonas Öberg, 031-7802161
jonas@ffkp.se

Tillgänglighetsguider

IGIS skapar en tjänst för att göra samhällets resurser och tillgångar mer lättillgängliga. Det ska vara möjligt för arrangörer, både offentliga och privata, att inventera och presentera tillgång till arrangemang, platser, lokaler och fritidsanläggningar. Med hjälp av aktiva kart- och geografibaserade planeringsverktyg i en applikation på telefonen synliggör man samhällsresurser och dess möjligheter och begränsningar för personer med en funktionsnedsättning.

Projektet avbröts i förtid. 

Kontaktperson: Linda Algotsson, 076-138 7919
linda.algotsson@igis.se

Infotainment

Help-IT Skaraborg AB tar fram en produkt och en tjänst som bygger på att man laddar ned ett program till en smarttelefon eller surfplatta. Programmet avspeglar evenemanget i den mobila enheten på ett förtydligat sätt beroende på mottagarens funktionsnedsättning.

Läs slutrapporten för Infotainment

Kontaktperson: Robert Alvarsson, 0733-20 00 33
robert@help-it.se

Interaktiva lyssnarupplevelser

KTH Tal, musik och hörsel har i projektet Ljudparken utvecklat en mobilapp för Androidtelefoner med syfte att träna hörsel genom lekfull interaktion med ljud.

Läs mer i slutrapporten för projektet.

Kontaktperson: Kjetil Falkenberg Hansen, 08-7907857
kjetil@kth.se

Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion

KTH Tal, musik och hörsel skapar ett datorspel där barnet lär sig tecken både genom att se dem och själv använda dem för att styra spelet. Spelet ska vara till nytta och nöje för personer med hörselnedsättning.

Kontaktperson: Jonas Beskow, 08-790 89 65
beskow@kth.se

Invisi-Ball

InvisiBall påminner om tennis men med skillnaden att man spelar i mörkret och att bollen är virtuell. Spelets skapare, Libido Music, vill utmana våra sinnen och göra oss uppmärksamma på hur viktig hörseln är när vi orienterar oss.

Läs slutrapporten för Invisi-Ball och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Håkan Lidbo, 08-54588953
hakan@hakanlidbo.com

Läshjälpmedel för synskadade

MPReading har skapat en läspenna för personer med synnedsättning eller lässvårigheter. Med hjälp av pennan kan man på ett enkelt sätt tillgodogöra sig information.

Läs MP Readings slutrapport och faktablad.

Kontaktperson: Steven Zhang, 070-0915426
steven.zhang@mpreading.se

Textöversättning för scen

Riksteatern utvecklar en applikation för smarttelefoner för att kunna producera textade teaterföreställningar. Målgrupperna är till exempel personer med hörselnedsättning eller personer som har svenska som andraspråk.

Läs slutrapporten om projektet

Kontaktperson: Victoria Smedman, 070-5139 9297
victoria.smedman@riksteatern.se

Din röst

Storytel har skapat en webbaserad plattform, Din röst, för utgivning av ljudböcker. Användarna gör både inläsning och korrekturläsning vilket sänker kostnaderna och möjliggör ett större utbud av ljudböcker.

Läs Storytels slutrapport och kortfattad information i ett faktablad.

Kontaktperson: Jonas Tellander, 0702-616 136
jonas.tellander@storytel.com

Slöjdklubben 2.0

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har skapat ett socialt digitalt forum, kallad Slöjdklubben 2.0, för barn och vuxna. Via webbplatsen kan medlemmarna finna redaktionellt material, få inspiration, lära av varandra, knyta kontakter och starta egna intressegrupper. Barnen har också möjlighet att ställa frågor till handledare och pedagoger som arbetar för att komma vidare i sitt skapande.

Läs slutrapporten om projektet

Kontaktperson: Andreas Sohlberg, 08 - 54 54 94 55
andreas.sohlberg@hemslojden.org

Hörbarhetsförbättringar i radio

Sveriges Radio ger i sitt projekt lyssnaren möjlighet att själv reglera förhållandet mellan tal och musik. Detta görs genom att separera tal från musik och effekter och placera det i en tredje kanal. För lyssnare med hörselnedsättning innebär detta en möjlighet att själva förstärka talet.

Läs slutrapporten för Hörbarhetsförbättringar i radio och ta del av kortfattad information i ett faktablad. 

Kontaktperson: Hasse Wessman, 08-784 00 00
hasse.wessman@sr.se

Museum hemma

Systemagic har skapat Museum hemma som är ett virtuellt galleri för olika utställningar. Projektet syftar till att funktionshindrade i samhället ska kunna tillgodogöra sig det kulturarv som finns hos landets museer. Målgrupperna är personer med både fysisk och kognitiv funktionsnedsättning.

Läs Systemagics slutrapport

Kontaktperson: Peter Hägg, 070-605 14 64
peter.hagg@systemagic.se