Leka, lära, leva

Tävlingen avslutades 2013-12-09.

PTS har utsett 14 vinnare i tävlingen ”Leka, Lära, Leva” som tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 17 miljoner kronor. Projekten ska skapa it-lösningar som kan ge barn och unga med funktionsnedsättningar bättre möjligheter till en utvecklande skola och en aktiv fritid.

Läs mer om tävlingen och temat.

14 vinnare

Abilia AB
Abilia ska utveckla Buddi, en applikation för smarta mobiltelefoner och surfplattor som underlättar utbildning och lärande för barn och ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar. Buddi är en knapp som alltid ligger synlig på skärmen. Knappen kan flyttas runt och tillfälligt döljas. Med ett tryck på knappen öppnas en meny med individuellt valda stödfunktioner.
Kontaktperson: Pontus Berglund, 070-218 37 33
pontus.berglund@abilia.se

Askunge Thorsén Förlag AB
Askunge Thorsén Förlag ska digitalisera de fyra titlarna i serien ”Lyckas med problemlösning” så att materialet blir tillgängligt som webbapplikationer. Det gäller lärarböckerna Lyckas med problemlösning A respektive B och de två elevböckerna "Monstertrubbel" och "De sju portarna".
Kontaktperson: Mirvi Unge Thorsén, 073-951 13 93
mirvi@askunge.se

Dramaski AB
Dramaski ska skapa en webbplats som genom animationer och lekar visar hur teckenspråkets handformer och rörelser kan användas för att stimulera barnens matematiska tänkande. Ett annat syfte är att på ett visuellt och lekfullt sätt visa på samband hur matematiska tecken i teckenspråket och dess skriftliga motsvarighet. En fördel med teckenspråket är att det uttrycks med kroppens rörelser vilket gör det möjligt att skapa lekar med matematik med kroppen.
Kontaktperson: Filip Burman, 073-512 32 06
filip@dramaski.se

Glosboken
Glosboken ska utveckla tre nya funktioner på Glosboken i syfte att underlätta och förbättra inlärningen av glosor och språk för elever med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och koncentrationssvårigheter (ADHD).
Kontaktperson: Carl-Martin Hellberg, 073-043 71 75
calle@glosboken.se

Hatten Förlag AB
Hatten Förlag ska paketera strukturerad språkträning i ett lustfyllt material som görs tillgängligt på flera olika sätt för att ge mindre barn med funktionsnedsättning möjlighet att så tidigt som möjligt kunna förbättra sin språkutveckling. Detta genom att kombinera motorik- och röstträning i grupp med lek och lärande på dator/surfplatta hemma och i förskolan.
Kontaktperson: Anneli Tisell, 073-687 14 07
anneli@hattenforlag.se

Högskolan i Skövde
Den tilltänkta studien syftar till att utveckla ett ramverk för inkluderande dataspelsdesign. Högskolan i Skövde ämnar skapa två spel till smarta mobiltelefoner och surfplattor, designade på ett sådant sätt att de inkluderar spelare med synnedsättningar.
Kontaktperson: Per Anders Östblad, 070-93 82 115
per.anders.ostblad@his.se

Ludosity Learning
Ludosity Learning ska utvecka Cloud Islands (en digital spelvärld) som syftar till att tillhandahålla en spelifierad, digital utbildningsplattform för samtliga elever i årskurs 6-9, samt dess lärare.
Kontaktperson: Fredrik Aldenmark, 073-374 84 70
Fredrik@ludosity.com

Nordic Peak
Detta projekt syftar till att utöka plattformen CommunityBase från att endast hantera kommunikation på gruppnivå till att även hantera kommunikation på individnivå enligt de lagar och riktlinjer som gäller i Sverige. Detta för att inom projektet ta fram en ny tjänst kallad Träffen för barn och unga med kognitiva handikapp, psykiskt och fysiskt handikapp.
Kontaktperson: Robert Olofsson, 070-389 82 18
robert.olofsson@nordicpeak.com

Rule Communication Nordic AB
Rule Communication ska utveckla en fullt implementerad teknisk kommunikationsplattform som från grunden stödjer flerkanalspublicering, personalisering och individualisering för tillgänglighet. Detta innebär att information kan sändas till mottagares kanaler baserade på dess individuella preferenser avseende kanal, innehåll och gränssnitt. Kommunikationsplattformen skall tillgodose individuella behov avseende läsbarhet/hörbarhet och förståelse för information i dator, surfplatta och mobil.
Kontaktperson: Sam Jahanfar, 08-525 072 80
sam.jahanfar@rule.se

Språkbussen AB
Språkbussen kommer att skapa 4 appar för att lära sig om känslor. Det kommer att finna tecken i apparna för att förtydliga känslorna även för dem som behöver tecken i sin kommunikation. Apparna kommer att innehålla olika spel som hänger ihop med känslor och språklig utveckling. Det blir ett leklärande att få lära sig mer om känslor.
Kontaktperson: Annika Melin, 072-234 31 34
annika@sprakbussen.se

Stockholm Stad Idrottsförvaltning
Stockholm Stad Idrottsförvaltning ska vidareutveckla webbtjänsten www.fritidsnatet.se med kalenderapplikation, nyhetsbrevapplikation, 8 inspirationsfilmer samt 15 instruktionsfilmer.
Kontaktperson: Kersti Ruthström, 076-122 84 65
kersti.ruthstrom@stockholm.se

Tekniska museet
Tekniska museet ska utveckla ett informationssystem och en installation som heter ”Musik med hela kroppen” för det nya science center som öppnar januari 2015. Ledord är 100% För alla, 100% Tillsammans och 100% Omsorg och service. Syftet är att erbjuda besökarna möjlighet att skapa, leka och lära – tillsammans och på lika villkor, oavsett funktionsförutsättning.
Kontaktperson: Åsa Lindgren, 073-600 37 18
asa.lindgren@tekniskamuseet.se

Timagine Handelsbolag
Timagine ska utveckla ”Prata” som är en app för smarta mobiltelefoner och surfplattor, med funktonen att ge barn som inte kan prata en röst.
Kontaktperson: Anna Erlandsson, 070-739 07 96
anna@timagine.se

Autism- och Aspergerförbundet 
Projektet ska utveckla appen ”ResLedaren” som syftar till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för flera och enkelt kan användas med hjälp av smartphones och läsplattor. För barn och unga som upplever hinder i resande med kollektivtrafik p g a bristande överblick, tidsuppfattning, problemlösnings- och orienteringsförmåga, kompenseras många av dessa hinder genom funktionerna i appen.
Kontaktperson: Carina Pettersson, 08-420 030 53
carina.pettersson@autism.se
 

 


För frågor skicka e-post till innovation@pts.se

PTS är en av de myndigheter som ansvarar för att funktionshinderspolitiken förverkligas. Myndigheten upphandlar ett antal tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning. PTS arbetar även med utvecklingsprojekt för att utvärdera användbarhet och synliggöra nya tekniska möjligheter