PTS INNOVATIONSTÄVLING - Arbetsmarknad för alla

Tävlingen avslutades 2017-06-15.

Tävlingen befinner sig nu i steg två i urvalsprocessen där PTS har beslutat om vilka sökanden som gått vidare till förstudiefasen.

PTS gjort ett urval av de 134 ansökningar som kom in till tävlingen. Dessa sökanden har fått presentera sin ansökan för både PTS egna experter och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv och offentlig sektor med branschspecifika kunskaper, kunskaper inom innovation och marknad samt om målgruppernas behov och förutsättningar. Detta är steg ett i urvalsprocessen.

PTS har sedan valt ut 27 bidrag som gått vidare i tävlingens andra fas som innebär möjligheten att få genomföra en förstudie. I förstudien får den sökanden presentera sitt projektförslag närmare genom att mer detaljerat beskriva; hur tillgängligheten i lösningen ska säkerställas, budget, tidplan, affärsmodell etc. Detta i syfte att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projektet på önskat sätt och med önskat resultat.

I december 2017 beslutar PTS om vilka som blir slutliga vinnare och beviljas finansiering för genomförandet av sitt projekt. Prissumman är upp till 2 miljoner per projekt. Dessutom erbjuds ett intressant nätverk och möjlighet att gå kurser inom områden som lansering och affärsmodellering – allt för att idén ska ha förutsättningar att nå slutanvändarna.

PTS och Arbetsförmedlingen vill tacka alla som ansökt till tävlingen ”Arbetsmarknad för alla” - en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder och fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

 

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling i allmänhet, besök www.pts.se/innovation eller kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52.