PTS innovationstävling

PTS innovationstävling har syftet att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. De vinnande bidragen tilldelas finansiering med upp till 2 miljoner var för att genomföra sitt projekt.

Företag och organisationer kan ansöka med tjänste- och produktutvecklingsprojekt eller studier. Viktigt är att det ska handla om digitala lösningar och elektronisk kommunikation samt ha ett tydligt tillgänglighetsperspektiv. Ett annat viktigt krav som PTS har är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte alltid handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar.

De bidrag som PTS utser som vinnare får finansiering på upp till 2 miljoner kronor vardera samt en chans att gå kurs i affärsmodellering och marknadslansering. Sedan starten för PTS innovationstävling 2010 har över 130 projekt fått stöd i sin utveckling.

Se kort informationsfilm om PTS innovationstävling med exempel på vinnare ur tävling nummer 12: Aktiv fritid

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande minst sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. De som går vidare får komma och presentera sin idé för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

Sista fasen innebär att genomföra en förstudie och därefter beslutas vilka projekt som vinner finansiering för att genomföra sitt projekt. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per projekt, erbjuds även kurser i affärsmodellering och lansering.

 

Mer information

e-post: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 52


If you want information in English, please contact:
e-mail: innovation@pts.se
telephone: +46 8 678 55 52

 

 

 


Läs om PTS nya innovationstävling: