Tillgängliga telekomlösningar

PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster för personer med funktionsnedsättning inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga. Beroende på funktionsförmåga kan extra hjälp och stöd behövas för att kunna ta del av digitala lösningar, till exempel vid hantering av mobilabonnemang eller annan service från teleoperatörer eller deras återförsäljare.

Missa inte PTS utvärderingsrapporter som även innehåller konkreta tips:

Tillgänglighet och användbarhet i teleoperatörernas kundtjänstkanaler

Tillgänglighet och användbarhet i talsvarssystem

 

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del av arbetet när tjänster och produkter utvecklas så att en så att en så stor del av befolkningen som möjligt kan använda tjänster, information och IKT-lösningar. PTS roll är att stötta och driva på en sådan utveckling. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver olika slags insatser. För att lyckas med det arbetar PTS till exempel med dialog och samverkan med berörda intressenter, till exempel teleoperatörer.

Telekombranschen har en stor påverkan på kommunikationen människor emellan och även tillgång till samhällets service. Vi vill hämta in kunskap om såväl slutanvändarbehov som teleoperatörernas förutsättningar.

 

Mer information om kundernas behov via studier

Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag är en viktig del av PTS arbete. Därför har PTS genomfört flertalet studier, bland annat en studie av tillgängligheten i mobiloperatörers kundtjänster (som finns att ladda ner som PDF via menyn till höger).

Syftet är att identifiera behov som ännu inte är tillgodosedda och bidra med lösningar på hur detta kan bli bättre. Kundtjänststudien innehåller över 200 användartester, flertalet experttester, intervjuer och svarstidstester för att ge en övergripande bild av hur telekomoperatörer arbetar med tillgänglighet i samband med sin kundtjänst.

En annan studie som är relevant för telekomsektorn är PTS "Utvärdering av tillgänglighet och användbarhet av talsvarssystem" (som också finns att ladda ner via menyn till höger). Talsvarssystem är viktiga för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter och företag. Det är en vanligt förekommande tjänst inom telekomsektorn för att hantera inkommande frågor. Talsvarssystem kan för vissa vara den enda kontaktvägen in och för andra mer som ett komplement till andra kommunikationskanaler.

 

Mer information

Malin Wahlquist, enheten för inkluderande it och telefoni
e-post: malin.wahlquist@pts.se
telefon: 08-678 56 57

Kommunikationsansvarig för PTS arbete med digital delaktighet:
Charlotte Aleman, charlotte.aleman@pts.se, tel 08-644 56 93

If you want information in English, please contact:
e-mail: malin.wahlquist@pts.se
telephone: +46 8 678 55 00


Communications Manager for PTS work with digital inclusion and accessability
e-mail: charlotte.aleman@pts.se
telephone: +46 8 678 56 57