Bredbandsuppdrag

Här samlar vi de uppdrag vi fått till följd av regeringens bredbandsstrategi.

 

Pågående

Nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet

Slutrapporteras senast den 31 januari 2019
PTS ska ta fram en modell för beräkning av nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet

Vi fick uppdraget den 22 juni 2017. Klicka här för att läsa uppdragbeskrivningen.

 

Informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv

Slutrapporteras senast den 31 januari 2018
PTS får i uppdrag att ta fram informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv

Vi fick uppdraget den 22 juni 2017. Klicka här för att läsa uppdragbeskrivningen.

 

Kommuners roll på bredbandsmarknaden

Slutrapporteras senast den 30 juni 2018
PTS får i uppdrag att utreda kommuners roll på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.
Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.

Vi fick uppdraget den 8 juni 2017. Klicka här för att läsa uppdragsbeskrivningen.
Rättelse - klicka för att läsa rättelse av uppdragsbeskrivningen

 

Kartlägga och förbättra processer vid bredbandsutbyggnad

Slutrapporteras senast den 15 juni 2018.

PTS ska kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras. 
Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.

Vi fick uppdraget den 8 juni 2017. Klicka här för att läsa uppdragsbeskrivningen.

 

Avslutade

Analysera framtida bredbandsstöd

Slutrapporterades den 14 november 2017
PTS ska analysera och förslå utformning av framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel.

Läs vår nyhet här.

Klicka här för att läsa promemorian.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.

Klicka är för att läsa uppdragsbeskrivningen.

Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet

Slutrapporterades 2 maj 2017
PTS såg över garanterad tillgång till internet.

Läs vår nyhet här.

Klicka här för att läsa rapporten.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.

Klicka här för att läsa uppdragsbeskrivningen.