Att införa IPv6 - myndigheter berättar

På den här sidan finns information om hur andra myndigheter har resonerat och agerat kring införandet av IPv6.

Läs även om hur Post- och telestyrelsen införde IPv6.

Exempel på kostnader för IPv6-införande

PTS har sammanställt kostnadsexempel från fem olika organisationers införande av IPv6. Klicka här för att läsa sammanställningen.