Robust fiber

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning för företag som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Vägledningen beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät. Anvisningarna i Robust fiber finns tillgängliga på svenska och engelska.

Anvisningarna i Robust fiber fungerar som en checklista för den som planerar eller beställer nät. För entreprenörer som ska bygga näten finns tydliga beskrivningar om hur man förlägger nätet på bästa sätt.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar.

Robust fiber är utvecklat i samarbete mellan PTS och branschens aktörer – nätägare, entreprenadföretag, tillverkare av anläggningsmaskiner  och drivs genom ett förvaltningsråd med representanter från flera aktörer, däribland PTS.

På stadsnätsföreningens årskonferens 2018 utsågs Robust fiber till årets "stadsnätsfrämjare".