Frekvensområdet 2010-2025 MHz

Internationella studier pågår avseende den framtida användningen av bandet. I Sverige är bandet otilldelat.


PTS avbryter planerad auktion
2011-11-25

PTS avbryter den pågående auktionsprocessen för tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet.

Läs nyheten  

 


PTS bjuder in till auktion
2011-10-28

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktion i 2010 MHz-bandet. Sista ansökningsdag är 29 november 2011. Auktionen är planerad till den 8 december 2011.


Remissammanställning
2011-08-29

PTS har idag publicerat en remissammanställning.

Läs remissammanställningen här


Inkomna remissvar
2011-06-09

Läs remissvaren

PTS avser att publicera kommentarer på remissvaren efter sommaren.


Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan
2011-04-27

Svar ska ha inkommit till PTS senast 25 maj 2011.

Läs remissen

Läs nyheten 


Svar på konsultationen
2010-11-04

Läs svaren på konsultationen


Konsultation
2010-10-08

PTS har påbörjat en analys av den framtida användningen av 2010 MHz-bandet och efterfrågar nu marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Läs konsultationen