Ansökan tillstånd 28 GHz

PTS tilldelade teknik- och tjänsteneutrala tillstånd i 28GHz-bandet genom en auktion under 2009.

_________________________________________________________

Auktionen avslutad - totalt värde ca 900 000 kronor

I dag avslutades auktionen i 28 GHz-bandet. HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd i auktionen till ett totalt värde av 910 007 kronor.

Följande budgivare  har vunnit tillstånd (totalt bud):

Net4Mobility HB (400 004 kr)
Telia Sonera AB, Networks (310 000 kr)
HI3G Access AB (200 003 kr)

Läs mer i pressmeddelandet
_________________________________________________________
Bud dag 1

2009-09-15

Efter dag 1 av auktionen är efterfrågan 18 frekvensblock och priset 50 000 kroner per block. Steg 2 av auktionen pågår i vilket budgivarnas inbördes placering i frekvensbandet avgörs.

___________________________________________________

I dag startar auktionen
2009-09-15

Auktionen beräknas pågå 2-10 arbetsdagar. PTS kommer under auktionen vid varje dags slut att publicera följande information om läget i auktionen: gällande prisnivå och efterfrågan. PTS publicerar av sekretesskäl inte namn på budgivare innan auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.

___________________________________________________

PTS bekräftar att auktion genomförs
2009-08-28

En eller flera ansökningar har inkommit till auktionen och PTS bekräftar härmed att auktionen kommer att genomföras. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats.

___________________________________________________________________

PTS bjuder in intresserade att ansöka till auktionen
2009-06-02

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 28 GHz-bandet som är planerad att starta den 15 september 2009. Ansökan och bankgaranti ska ha inkommit till PTS senast den 25 augusti 2009. PTS uppmanar alla intresserade att noggrant ta del av begränsningsbeslutet och allmän inbjudan. 

Pressmeddelande 2009-06-02 

___________________________________________________________________

2009-05-14
Remissvar

Inkomna remissvar publicerade på remissidan.


2009-04-08
Remiss av allmän inbjudan

PTS publicerar förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 6 maj 2009.
 
Läs begränsningsbeslut och allmän inbjudan


2008-12-18
PTS fortsätter att utreda 28 GHz-tilldelningen

Detta innebär att tilldelning beräknas ske under andra kvartalet 2009.

28GHz@pts.se


2008-09-26
Presentation från informationsmötet den 18 september

Presentationen (pdf, nytt fönster)

Alla är välkomna att lämna synpunkter till 28ghz@pts.se


2008-09-05
Informationsmöte 28 GHz-bandet auktion - 18 september 2008

Inbjudan till informationsmöte (pdf, nytt fönster)