Bakgrund

Till följd av digitaliseringen av marksänd TV har frekvensutrymme frigjorts för att möjliggöra ny användning. Under Världsradio­konferensen (WRC) 2007 allokerades frekvensutrymmet 790-862 MHz (800 MHz-bandet) för mobil användning.

Svenskt regeringsbeslut om 800 MHz-bandet

Den svenska regeringen beslutade den 19 december 2007 att göra 800 MHz-bandet, som tidigare använts primärt för TV-utsändningar, tillgängligt för andra ändamål. 

PTS fick i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för digital-TV för att frigöra 800 MHz-bandet från TV-sändningar. Uppdraget redovisades i december 2008 och innebär bland annat en ökning från fem till sex nätlager för TV-utsändningar inom 470-790 MHz. Lösningen förutsätter koordinering med våra grannländer.

Internationell harmonisering

Den svenska tilldelningen av 800 MHz-bandet bygger på internationell harmonisering vilket innebär att även andra länder kommer att möjliggöra ny användning i den del av radiospektrum som tidigare använts för TV. Tillsammans med Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland är Sverige ett av de första europeiska länder som kommer att göra denna omställning och tillåta ny användning i bandet. EU-kommissionen har gett CEPT i uppdrag att ta fram tekniska villkor för bandet. PTS arbetar aktivt i dessa internationella grupper för att uppnå en harmoniserad lösning för bandet.

800-forum

För att ta fram svenska ståndpunkter för det internationella arbetet som berör 800 MHz-bandet håller PTS ett 800-forum. Exempel på frågor som behandlas i 800-forum är kanalplan för mobilanvändning i bandet, skydd för TV-mottagningen i intilliggande band och vid landsgräns, PMSE-användning inom bandet 790-862 MHz, tekniska tillståndsvillkor för mobila och fasta system i 800 MHz-bandet.

Forumet underhåller en lista med svenska ståndpunkter att användas som vägledning i det internationella arbetet i berörda grupper (CEPT: PT1, TG4, SE42, PTD  ITU-R: JTG 5-6, WP5D, WP6A). Om du är intresserad att få inbjudan till forumet kan du prenumerera på radionyheter på PTS prenumerationssida.

Tilldelningsprocessen har startat

PTS har nu startat processen med att tilldela 800 MHz-bandet. Tilldelning kommer att ske via en spektrumauktion som är planerad att äga rum första kvartalet 2011.

Gå till sidan för tilldelning i 800 Mhz-bandet