Rapporter

Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TV-sändningarna upphört
2006-09-01
PTS redovisning av regeringsuppdrag


Utredning av frekvensplanering för ljudradiosändningar i långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden.
2006-07-28
PTS rapport till regeringen


Rapport från Netlight om utredning av användning av frigjort frekvensutrymme i samband med övergången till marksänd digital-tv
2006-06-05
Synpunkter på rapporten kan lämnas via e-post till My Bergdahl (adress skrivs enligt principen förnamn.efternamn@pts.se) fram till och med den 25 juni 2006.
Rapport

PTS har fått kommentarer på denna rapport från:


Teknisk rapport från HiQ om användningen av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-TV
2006-04-24
Rapport: Teknisk utredning av användning av frigjort frekvensutrymme vid övergång till marksänd digital-TV

PTS har fått kommentarer på denna rapport från:


Förstudie
2005-11-03
Frågan om vilket frekvensutrymme som frigörs i och med övergången till digitala utsändningar har varit underlag för en förstudie PTS har låtit en extern konsult genomföra. Konsultstudien ”Förstudie: Frigjort frekvensutrymme vid övergången till digitalt marksänd TV” (pdf, öppnas i nytt fönster) utgör första steget i arbetet med regeringsuppdraget.

PTS har fått in kommentarer på denna rapport från:

PTS har låtit göra en översiktlig marknadsanalys av hur utvecklingen i denna fråga ser ut i ett par länder utanför Europa. Studien finns här ”Digital Switchover and Spectrum Dividend - Market status outside Europe”.