Seminarium

PTS anordnade ett heldagsseminarium den 9 februari 2006 om spektrumeffekterna av övergången till digital marksänd TV.

Agendan för seminariet återfinns här

PTS vill ta tillfället i akt och tacka alla de talare som bidrog till att göra dagen intressant. I det fall ni har kommentarer kring seminariet eller de frågeställningar som togs upp under dagen, skicka gärna dessa till jonas.wessel@pts.se.

Presentationerna från seminariet finns nedan.

Inledning:

  • Välkomna och öppningskommentarer kring dagen - Claes Beckman, Högskolan i Gävle
  • Policy- och regulatoriska frågor i samband med övergången till digital marksänd TV - Katarina Kämpe, stf Generaldirektör PTS
  • Bakgrund, broadcastingfrekvenser och PTS arbete med regeringsuppdraget - Jonas Wessel, PTS

Internationellt:

Potentiellt användande av frigjorda frekvenser:

Operatörer och frekvensanvändare:

Utrustningstillverkare:

Innehållsleverantörer: