Svenska förberedelser inför WRC 2019

Allmänt

Inför WRC 2019 arrangerar PTS nationella förberedelsemöten på samma sätt som inför tidigare WRC. Till dessa möten inbjuds representanter för myndigheter, företag och organisationer att delta för att lämna underlag till och synpunkter på ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Alla intresserade är välkomna att delta mötena. Resultatet av dessa möten används bland annat för att utveckla svenska ståndpunkter och förslag att driva i det europeiska förberedelsearbetet. De svenska ståndpunkterna redovisas i ett arbetsdokument där också bl.a. de europeiska ståndpunkterna för respektive agendapunkt anges. Dokumentet ger också viss bakgrundsinformation om de olika agendapunkterna samt uppgift om svensk koordinator. Dessutom ges allmän information om WRC-processen i stort. 

Nationella förberedelsemöten

Nationellt förberedelsemöte har ägt rum onsdagen den3 januari 2018 kl. 09:00–12:00.

Vid detta möte diskuterades frågor kring organisation inom ITU, CEPT och EU inför WRC-19, samt tidplan och struktur för det fortsatta arbetet inom CPG och dess projektteam.

Förberedelsemötet fokuserade på det kommande mötet i CPG den 8-11 januari 2018. En uppdaterad version (v.5.0) av de svenska ståndpunkterna inför WRC-19 har godkänts.

Tidplan för det fortsatta arbetet:

Datum Ämne
8-11 januari 2018 CPG 19-5
18 januari 2018 Reviderat PM svenska ståndpunkter (för kommentarer senast 15 februari 2018)
23 februari 2018 Reviderat PM svenska ståndpunkter (för kommenarer senast 1 juni 2018)
27 februari-2 mars 2018
CPG PTD
5-9 mars 2018 CPG PTA
10-13 april 2018 CPG PTB
16-20 april 2018 CPG PT1
24-26 april 2018 CPG PTC
1 juni 2018 Kommentarer på PM Svenska ståndpunkter WRC-19
12-15 juni 2018 ECC PTD
20 juni 2018 Nationellt förberedelsemöte CPG 19-6
26-29 juni 2018 CPG 19-6 (Finland)

 

Nästa förberedelsemöte är preliminärt planerat till onsdagen den 20 juni 2018 kl 09:00 – 12:00. Samtliga möten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm.

Anmälan om deltagande skickas till WRC-19@pts.se senast kl 10.00 dagen före förberedelsemötet.

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelser för CEPT-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

     
     
     

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

WP 1B 1 juni 2018, kl. 10:00-11:30 Anders Palmberg
WP 4A 29 juni 2018, kl. 13:00-15:00 Kiamal Akperov