Lag om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 25 juli 2003. Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation.

I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform.

Lagtext

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Proposition "Lag om elektronisk kommunikation"

Regeringens proposition (2002/03:110)  

Proposition "Bättre regler för elektroniska kommunikationer"

Regeringens proposition (2010/11:115)

Övriga förarbeten som rör ändringar i lagen är bland annat:

 • Proposition 2013/14:79
 • Proposition 2013/14:72
 • Proposition 2011/12:146
 • Proposition 2011/12:55
 • Proposition 2010/11:46
 • Proposition 2009/10:193
 • Proposition 2008/09:159
 • Proposition 2007/08:135
 • Proposition 2007/08:86
 • Proposition 2007/08:73
 • Proposition 2007/08:8
 • Proposition 2007/08:1
 • Proposition 2006/06:119
 • Proposition 2006/07:63
 • Proposition 2005/06:200
 • Proposition 2005/06:191
 • Proposition 2005/06:133
 • Proposition 2004/05:175
 • Proposition 2004/05:144
 • Proposition 2002/03:99

Du kan söka efter propositionerna på riksdagens webbplats.