Lag om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 3 juni 2022.