Arkiv

Här finns äldre notiser som rör internationell roaming.

Länk till aktuell information om internationell roaming.

2008-09-24

Den 23 september la kommissionen ett förslag angående internationell roaming som bl.a. innebär att sms och datatrafik ska prisregleras från och med sommaren 2009.
Läs mer här

2008-08-27

ERG:s svar på kommissionens konsultation om internationell roaming

ERG:s sammanställning av data från operatörerna
Den 12 augusti 2008 publicerade ERG sin andra rapport med sammanställning av de data som de nationella regleringsmyndigheterna inom EU samlat in från operatörerna. Rapporten omfattar perioden den 1 oktober 2007 till 31 mars 2008. Till rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

ERG avser att göra motsvarande datainsamling och rapport halvårsvis och nästa rapport kommer att omfatta perioden april till och med september 2008.

2008-08-20

Nya priser för internationell roaming
Den 30 augusti ska slutkunds- och grossistpriserna för reglerade roamingsamtal sänkas, enligt förordningen om internationell roaming.
Till nyheten

2008-05-23

Tyck till om roamingreglering
EU-kommissionen har inbjudit alla som så önskar att besvara ett antal frågor i en konsultation om internationell roaming som finns tillgänglig på deras webbplats - här hittar du konsultationsdokumentet.

Det är 39 frågor totalt, och sista datum är den 2 juli 2008. Det finns inget krav på att alla frågor ska besvaras. PTS vill nu uppmana alla operatörer och andra intressenter att ta detta tillfälle att påverka Kommissionens rekommendation om framtida reglering EU-reglering avseende dataroaming och SMS. EU-kommissionen önskar speciellt information om hur regleringen av röstroaming påverkat mindre operatörer. Det är därför extra viktigt att mindre operatörer bidrar också med sina erfarenheter till EU-kommissionen.

2008-05-06

Regleringsmyndigheternas arbetsgrupp för internationell roaming, IRPT, sammanträdde i Paris den 22 april. Där fördes diskussioner om eventuellt utökande av förordningen om internationell roaming.

Här kan du läsa mer om vad som togs upp på sammanträdet (pdf, öppnas i nytt fönster)

2008-02-27

Höga priser på datatrafik utomlands - EU-kommissionen förbereder reglering
Om inte priserna för dataroaming sänks på ett trovärdigt sätt till den 1 juli i år väntar en utökning av förordningen om internationell roaming som trädde i kraft i somras. Det framhöll Viviane Reding, EU-kommissionär för telekomfrågor, nyligen vid den internationella mobilmässan i Barcelona.

Inom ERG, European Regulators Group, arbetar de nationella regleringsmyndigheterna tillsammans med EU-kommissionen för att se hur förordningen om röstroaming fungerar och vad den har för effekt på mobilpriserna för utlandssamtal inom EU. Inom ERG har nu en särskild arbetsgrupp bildats för att börja titta på hur förordningen skulle kunna utökas till att omfatta dataroaming, sms och mms.

Läs "Kommissionen kräver sänkta SMS-priser" på EU-kommissionens webbplats 

2008-02-01

Den 17 januari 2008 publicerade ERG sin första rapport med sammanställning av de data som de nationella regleringsmyndigheterna inom EU samlat in från operatörerna.

Rapporten omfattar perioden april till september 2007, således främst perioden före förordningens ikraftträdande. Rapporten kommer därför huvudsakligen att utgöra ett viktigt jämförelse­material inför kommande kontroller av priser för mobilsamtal ringda och mottagna inom EU. I rapporten kan dock redan konstateras att priserna för röstsamtal i många fall sjunkit märkbart mellan andra och tredje kvartalet 2007.

ERG avser att göra motsvarande datainsamling och rapport halvårsvis som ett stöd för den översyn av förordningen som kommissionen ska göra i slutet av 2008. Nästa rapport kommer att omfatta perioden fram till och med mars 2008.

Samtidigt publicerade ERG en ny uppsättning riktlinjer om internationell roaming, avsedda att komplettera och uppdatera tidigare utgivna riktlinjer från juli och augusti 2007.

2007-10-17

Den 4 oktober 2007 medverkade EU-kommissionären Viviane Reding och ordföranden för European Regulators Group, ERG, Roberto Viola, i en presskonferens rörande förordningen om internationell roaming. På presskonferensen presenterades en första bild av effekten av förordningen. Sammanfattning av presskonferensen (nytt fönster).

Dessutom redogjordes för det internationella samarbetet som förts mellan de europeiska regleringsmyndigheterna upp till nu. Presentationen (nytt fönster).

2007-10-16

Regleringsmyndigheterna i Europa går gemensamt ut med ett frågeformulär (nytt fönster) rörande uppgifter om internationell roaming. Ett förtydligande pm (nytt fönster) från European Regulators Group, ERG, bifogads frågeformuläret. Samtliga operatörer i Europa får svara på ett och samma formulär. 

Informationen kommer att sammanställas av PTS för rapportering till ERG. ERG rapporterar sedan till Kommissionen för att ge framtida underlag för revision av förordningen. PTS förfrågan till operatörerna (nytt fönster).

2007-08-24

European Regulators Group, som PTS deltar i, har publicerat dokument om internationell roaming (guidelines och dokument för datainsamling) på sin webbplats. Synpunkter och kommentarer är välkomna senast den 5 september 2007.

Här finns dokumenten: http://erg.eu.int/whatsnew/index_en.htm 

2007-08-09

PTS har sammanställt svaren (nytt fönster) från operatörerna vad gäller frågorna om information och priser som PTS skickade ut den 20 juni, 2007 (se förfrågan nedan).

2007-07-05

European Regulators Group (ERG) har publicerat riktlinjer med avseende på tillämpningen av förordningen. Den ena rör erbjudanden av roamingpriser till slutkund (nytt fönster) och den andra rör identifiering av särskilda roamingtaxor (nytt fönster).

2007-06-20

PTS har idag skickat ut en förfrågan (nytt fönster) till operatörerna.

2007-06-19

PTS höll idag ett informationsmöte för berörda operatörer om innehållet i förordningen och vilka skyldigheter som åläggs. Presentation från mötet (nytt fönster)

2007-06-12

European Regulators Group (ERG) har publicerat ett ”statement" (nytt fönster) rörande förordningen om internationell roaming.

Länkar

European Regulators Group (ERG)

Europeiska kommissionen

Förordningen 2007

Förordningen 2009

Samtliga länkar öppnas i nya fönster.