SMP-beslut 2015-2016

I tabellen nedan samlas länkar till PTS beslutsförslag och yttranden som kommer in under samråden samt slutliga beslut.

Tabellen omfattar den fjärde omgången smp-beslut.

Material från tidigare beslut finns här:

 

Läs mer om den metod som PTS använder för att ta fram smp-beslut.

Samråd och beslut

Marknad

Samråd 1
med operatörer  

Samråd med
Konkurrens-
­verket m.fl.

Samråd 2
med operatörer  

Samråd 3
med operatörer  

Samråd
med EU-
kommissionen

Slutligt beslut

1

2015-12-17

 

2016-10-19

 

2016-11-22

2017-02-20

2

2015-12-17

 

2016-04-14

2016-06-01

2016-06-22

2016-09-13

3a

 

 

 

 

 

 

4

2015-10-23
(Marknads-avgränsning)

2016-06-07

 

 

2016-11-16

2017-02-20

Broad
casting:
- tv
- radio

2016-04-07

 

 

 

2016-05-27

2016-09-13

Fasta telefoni-tjänster

2016-05-13

 

 

 

2016-10-25

2016-12-14

Marknader

1. Fast samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt (Fast samtrafik)

2. Mobil samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät (Mobil samtrafik)

3a. Lokalt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt (Lokalt tillträde)

3b. Centralt tillträde till nätinfrastruktur i grossistledet via en fast anslutningspunkt för massmarknadsprodukter (Centralt tillträde)

4. Högkvalitativt tillträde i grossistledet via en fast anslutningspunkt (Högkvalitativt tillträde)

PTS analyserar även broadcastingmarknaderna (Broadcasting). 

PTS analyserar även marknaden för fasta telefonitjänster. Den omfattar den tidigare definierade slutkundsmarknaden för fast tillträde och grossistmarknaden för fast samtalsoriginering (marknad 1 och 2 i EU-kommissionens rekommendation från 2007). (Tillträde fasta nätet)