Långsiktig analys

PTS har ur ett strategiskt perspektiv beskrivit och analyserat utvecklingen inom området för elektronisk kommunikation.

Den långsiktiga strategin identifierar och föreslår åtgärder som effektiviserar PTS arbete med att uppnå hållbar konkurrens på marknaden. Målsättningen är ökad förutsägbarhet på marknaden. Rapporten är ett planeringsunderlag som ger PTS vägledning i kommande arbete.

Inom ramen för uppdraget engagerade PTS professor Martin Cave, Warwick Business School, som tog fram ett underlag till möjliga framtida strategier. Martin Caves rapport behandlar bland annat frågor om nästa generations nät, samtrafik, spektrum och samhällsomfattande tjänster.

Analysen var ett regeringsuppdrag.