Pågående datainsamlingar

Information om pågående insamlingar av PTS.

Hushållens användning av fri-TV 2017 – hur hushållen tar emot tv

Insamlingsperiod

Telefonintervjuer under oktober – november 2017.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ” Hushållens användning av fri-TV 2017” som publiceras första kvartalet 2018.

Kontaktperson

Karin Fransén, tel. 08-678 57 81

 

PTS Bredbandskartläggning 2017

Insamlingsperiod

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2017. Den ska vara besvarad 30 oktober 2017.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning” som publiceras under mars 2018.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, tel. 08-678 58 82