Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse till Teracom angående kostnadsorienterad prissättning - dnr 14-5674

2015-03-27

Tillsyn avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster - Eniro - dnr 14-7924

2015-03-26

Tillsyn avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster - Teleinfo - dnr 14-7929

2015-03-26

Tillsyn avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster - Ahaaa - dnr 14-7925

2015-03-26

Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-11141

2015-03-13

Avskrivningsbeslut - Com Hem - dnr 14-10868

2015-03-10

Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-1431

2015-03-10

Återkallelse av såld utrustning - dnr 14-7275

2015-03-06

Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

2015-02-19
2015-03-20 Rättelse av redigeringsfel i skyldighetsbeslutet.

Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b)

2015-02-19