Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Avskrivningsbeslut - TeliaSonera - dnr 14-1694

2014-06-11

Avskrivningsbeslut - Hi3G - dnr 13-9577

2014-06-10 Tillsyn med anledning av störningar och avbrott i allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1690

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1691

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 14-1752

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 14-1751

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut Telia Sonera - dnr 13-211

2014-06-02

Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 14-16610

2014-04-25

Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 14-1661

2014-04-25

Underrättelse till Net4Mobility om bristande efterlevnad av tillståndsvillkor - dnr 14-5024

2014-04-25