Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster - 08-3658

2008-10-28

Föreläggande till Telia Sonera om att automatisera gränssnitt för programsystem - 08-8778

2008-10-22

Underrättelse till Telia Sonera om att genomföra ändringar i NBTAB - 08-11306

2008-10-22

Tvistlösninsbeslut mellan Telia Sonera och Tele2 om samtrafikpris - 08-6734

2008-10-08

Beslut om avslag för utökat tillståndsområde för Generic Telecom AB - 08-5489

2008-09-19

Beslut om avslag om förlängning av tillstånd för Generic Telecom AB - 08-9101

2008-09-19

Tvistlösningsbeslut mellan Tele2 och TeliaSonera angående pris för installation vid hel och delad ledning - 07-11756

2008-09-11

Tvistlösningsbeslut mellan B2 Bredband och TeliaSonera angående pris vid installation av hel och delad ledning - 07-10121

2008-09-11

Tvistlösningsbeslut mellan Telenor och TeliaSonera angående pris vid installation av hel och delad ledning - 07-10120

2008-09-11

Föreläggande till Telia Sonera om fungerande IT-baserad process vid byte av bredbandsoperatör - 08-2577

2008-09-03