Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse till Telia Sonera om enkel installation för hel ledning - 07-12194

2007-12-05

Beslut om tillståndsvillkor för privata postoperatörer 2007-2008

2007-12-04

Föreläggande till Telia Sonera om utbud bitström - 07-1697 - 30 november 2007

2007-12-03

Beslut om förlängt tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet för Interloop - 07-12242 - 23 november 2007

2007-11-23

Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster - 07-11203 - 29 oktober 2007

2007-10-29

Underrättelse till Teracom om skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning vid utsändning av radio - 06-1416 - 24 oktober 2007

2007-10-25

Underrättelse till Teracom om skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning vid digitala TV-sändningar - 06-4616 - 24 oktober 2007

2007-10-25

Beslut om upphävande av skyldigheter vid analoga TV-sändningar via marknät - 07-11710 - 24 oktober 2007

2007-10-24

Föreläggande - Telia Sonera ska utöka sitt erbjudande om bitströmsprodukter - 07-1697 - 17 oktober 2007

2007-10-17

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11262 - 11 oktober 2007

2007-10-11