Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telenor angående mobil terminering - 07-9214/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Telia Soneras ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-7477 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Telfri och Brandbergs ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-7477 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Generic Mobile Systems ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-2569 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om tillstånd för Nordisk Mobiltelefon att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 06-16065 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Föreläggande till Telia Sonera om att tillhandahålla svart fiber - 06-16366 - 20 juli 2007

2007-07-20

Föreläggande till Telia Sonera att upprätthålla samtrafik med Verizon 07-5607/23 - 12 juli 2007

2007-07-12

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera angående villkor för samtrafik och LLUB 07-532 - 5 juli 2007

2007-07-05

Underrättelse till Hi3G angående mobil terminering 07-9062-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Underrättelse till Tele2 angående mobil terminering 07-9215-23 - 4 juli 2007

2007-07-04