Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse till Telenor angående mobil terminering 07-9214-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Underrättelse till Telia Sonera angående bitströmstillträde 07-4363-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Föreläggande till Net at Once om att inkomma med handlingar och upplysningar 06-16842 - 4 juli 2007

2007-07-04

Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband/Telenor och Telia Sonera angående Telia Soneras prissättning av LLUB-tjänster mm 07-3290

2007-07-04

Beslut i tvistlösningsärende mellan Barablu och Telia Sonera angående termineringsersättning 07-6096 - 4 juli 2007

2007-07-04

Beslut om tillståndsvillkor för Posten AB 2007-2008 - 07-7396 - 29 juni 2007

2007-06-29

Beslut angående Hi3G:s begäran om ändrade villkor för samtrafik - 07-5630-23 - 18 juni 2007

2007-06-18

Underrättelse till Telia Sonera angående bitströmstillträde - 07-1697-23 - 14 juni 2007

2007-06-14

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera angående tillgång till kopparnätet - 07-1981 - 7 juni 2007

2007-06-07

Föreläggande till Telia Sonera om priser för vissa samlokaliseringstjänster - 07-573b - 30 maj 2007

2007-05-30