Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telia Sonera om avgift vid nummerportering - 06-1789 - 14 december 2006

2006-12-14

Underrättelse till Telia Sonera om att erbjuda olika installationstjänster för hel ledning till kostnadsorienterat pris - 7 december 2006

2006-12-07

Sammanställning av lagstiftning och praxis kring utlämnande av teleuppgifter - 28 november 2006

2006-11-28

Beslut angående Telenors utlämning av uppgifter om IMEI- och IMSI-nummer - dnr 06-12813 - 22 november

2006-11-22

Underrättelse till Telia Sonera om att sänka avgiften för överlämning av nummer - dnr 05-1789 - 8 november 2006

2006-11-08

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Hi3G om mobil terminering - 06-11552 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut i tvistlösningsärenden mellan Telia Sonera och Telenor om mobil terminering - 06-11550 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Tele 2 vad gäller mobil terminering - 06-11551 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut - marknaden för internationell roaming i mobilnät - dnr 04-15642 - 17 oktober 2006

2006-10-17

Underrättelse till Bredbandsbolaget om att behandlade uppgifter säkerhetsställs - 06-13849 - 7 september 2006

2006-09-07