Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Itesco och TDC Song om abonnentuppgifter - dnr 06-120 - 10 maj 2006

2006-05-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-419 - 10 maj 2006

2006-05-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-418 - 10 maj 2006

2006-05-10

Underrättelse till Telia Sonera om diskriminerande felavhjälpningstider avseende grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

2006-05-04

Beslut - begäran om tillsyn avseende förvalsbeställningar från slutkunder till operatörer som köper grossistprodukt för telefonabonnemang - dnr 06-7975 - 4 maj 2006

2006-05-04

Uttalande om kostnadsfördelning vid stationsanpassningar - dnr 04-7444

2006-04-20

Underrättelse till Telia Sonera om hur abonnenter underrättas om förändrade avtalsvillkor - dnr 05-11843 - 7 april 2006

2006-04-07

Beslut - förlängning av tillståndsvillkor Vodafone - dnr 06-59 - 31 mars 2006

2006-03-31

Beslut - förlängning av tillståndsvillkor Hi3G - dnr 06-57 - 31 mars 2006

2006-03-31

Beslut - förlängning av tillståndsvillkor SULAB - dnr 06-56 - 31 mars 2006

2006-03-31