Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - skyldigheter vid analoga ljudradiosändningar via marknät - dnr 05-8677/23 - 15 december 2005

2005-12-15

Beslut - skyldigheter vid analoga TV-sändningar via marknätet - dnr 05-8674/23 - 15 december 2005

2005-12-15

Beslut - Beslut om användning av 23 GHz-bandet för fast radio - 2 december 2005

2005-12-02

Beslut - Avslag på begäran om förlängt NMT-tillstånd - 05-11312 - 24 november 2005

2005-11-24

Beslut - Avslag på begäran om förlängt NMT-tillstånd - 05-11312 - 24 november 2005

2005-11-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Vodafone och TeliaSonera - dnr 05-9262 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Song och TeliaSonera - dnr 05-9119 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och TeliaSonera - dnr 05-9802 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och TeliaSonera - dnr 05-9263 - 2 november 2005

2005-11-02

Beslut - Återkallelse av tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet - Teracom AB - dnr 05-12283 - 31 oktober 2005

2005-10-31