Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut att serie 076 öppnas för mobiltelefonitjänster - 02-2105 - 15 maj 2002

2002-05-15

Beslut om nummertagning for nationell och internationell trafik - 01-27296 - 13 maj 2002

2002-05-13

Beslut om operatörsprefix 9561 för teständamål - 02-6044 - 26 april 2002

2002-04-26

Beslut angående återkallande av teletillstånd för personsökning enligt Minicall- och ERMES-standard - 02-4504 - 24 april 2002

2002-04-24

Beslut om nummerändring av serie 071 och 072 för betalteletjänster - 02-2885 - 23 april 2002

2002-04-23

Beslut tillståndsvillkor fast telefoni-hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning - 00-15670 - 28 mars 2002

2002-03-28

Beslut tillståndsvillkor mobiltelefoni-hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning - 00-15670 - 28 mars 2002

2002-03-28

Beslut om nationella tillståndsvillkor för fast yttäckande radioaccess för Telia - 13 mars 2002

2002-03-13

Delyttrande över Telia Mobiles inhibitionsyrkande över samtrafikavgift 92 öre - 02-2962 - 26 februari 2002

2002-02-26

Beslut om vilka företag som har betydande inflytande på mobilmarknaden - 00-014847 - 21 februari 2002

2002-02-21