Avskrivningsbeslut - Telenor - dnr 15-7027

2016-12-13

Tillsyn av säkerheten i system som innehåller kunduppgifter.