Avskrivningsbeslut - Telenor - dnr 15-7027

Tillsyn av säkerheten i system som innehåller kunduppgifter.