Avskrivningsbeslut - Telia integritets incidenter - 16-6859