Avskrivningsbeslut - Telia nummerpresentation -16-885