Avskrivningsbeslut - Telia nummerpresentation -16-885

2016-09-21